کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

معرفی رشته

کارشناسی ارشد آمار ریاضی یکی از پر طرفدار ترین و قدیمی ترین گرایش های ارشد آمار است. هدف از این رشته تربیت افرادی است که توانایی تجزیه و تحلیل نظری و کاربردی مسائل و مدل های آمارئ احتمال را دارا باشند. آمار ریاضی به لحاظ جامع بودن و در بر گرفتن ویزگی های گرایش های دیگر آمار از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این گرایش تحقیقات علمی مبتنی بر روش های کاربردی در همه زمینه ها و بدون هیچ محدودیتی قابل انجام است.
شرکت کنکور مشاور در این مقاله سعی دارد تمامی اطلاعات مربوط به ارشد آمار و ریاضی را برایتان شرح داده و شما را برای انتخاب این رشته کمک نماید.

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

طول دروه و سر فصل های رشته آمار ریاضی و تعداد واحد ها

تعداد کل واحد 32 واحد
دروس اصلی و تخصصی 15 واحد
دروس انتخابی 9 واحد
سمینار 2 واحد
پایان نامه 6 واحد

سایر گرایش های ارشد امار

سایر گرایش های ارشد آمار، رشته آمار اقتصادی اجتماعی می باشد.
گرایش های دکترای آمار، رشته آمار می باشد.

برای مشاوره کارشناسی ارشد و مشاوره تحصیلی دکتری با کنکور مشاور همراه باشید

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

آمار ریاضی یکی از گرایش های رشته آمار ( Statistics Mathematical )

یکی از شاخه های مهم در تئوری و نظریه آمار، آمار ریاضی می باشد. این بخش از علم آمارريال با تکیه بر نظریه احتمال و ریاضیات، در مقابل روش های تحلیلی و کار روی داده ها به حل مسائل و اثبات قضیه هایی می پردازد که به مفاهیم ریاضیاتی آمار نزدیک تر هستند.
رشته آمار ریاضی بخشی از تئوری یا نظریه آمار، مربوط به جمع آوری داده است که شامل نظریه نمونه گیری و طرح آزمایشات تصادفی می باشد. ولی قسمتی دیگری از نظریه آمار قبل از کاربرد های تکنیک های آماری، نحوه ایجاد این روش ها است که بیشتر ریشه در ریاضیات، به خصوص نظریه احتمال، نظریه اندازه، جبر خطی و معادلات دیفرانسیل دارد.

تمامی قضیه ها و نامساوی هایی آماری که بسیاری از مسائل مربوط به نظریه آمار مورد استفاده قرار می گیرند در بخش آمار ریاضی مورد بررسی و اثبات قرار می گیرند. برای مثال قضیه حد مرکزی و نامساوی های چبیشف و مارکف همگی نتایجی هستند که در حوزه مباحث مربوط به آمار ریاضی قرار دارند.
بعد از این که اطلاعات و داده ها جمع آوری شدند، عمل تحلیل آن ها به کمک روش های آمار ریاضی صورت می گیرد. معمولا این بخش از تحلیل داده ها را به دو قسمت تقسیم می کنند:

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

آمار توصیفی:

توصیف رفتار داده ها و محاسبه شاخص های تمرکز و پراکندگی در این قسمت تجزیه و تحلیل می شود.

آمار استنباطی:

استخراج تحلیل ها و نسبت دادن نتایج حاصل از نمونه به جامعه آماری مرتبط با آمار استنباطی است. مدل سازی و بررسی صحت و سازگاری مدل با داده ها در این بخش صورت می گیرد.
هر دو این قسمت ها مرتبط با آمار ریاضی هستند. با توجه به این موضوع، می تواند آمار ریاضی را وابسته به شاخه های زیر در نظر گرفت:
توزیع های احتمالی
استنباط و تحلیل آماری
تحلیل رگرسیون
روش های ناپارامتری

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

آینده شغلی و بازار کار رشته آمار و گرایش آمار ریاضی

در تمامی سازمان ها و ادارت، اموری مرتبط با اعداد و ارقام وجود دارند که برای انجام ان ها نیاز به کارشناسی متخصص آمار ریاضی می باشد. اما از آن جا که در کشور ایران، علم آمار و کاربرد های آن به خوبی شناخته و معرفی نمی شود، درک توانایی آمارداد و افرادی که از این رشته فارغ التحصیل می شوند برای مسئولان این سازمان ها ملموس نمی باشد. از همین رو است که به جای آمار دان ها از افرادی در سازمان های خود بهره می برند که تنها آشنایی مختصری با این علم داشته و یا فقط با اعداد و ارقام آشنا هستند.

قابل توجه است که علم آمار، هنوز به عنوان یک ابزار قوی در تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده نمی شود لذا فارغ التحصیلان این رشته در محیط های کاری، از مهارت های و دانشی که در دوران تحصیل فرا گرفته اند، استفاده نمی کنند. این در حالی است که بسیاری از برنامه ریزی های موشکافانه کشور را می توان از طریق روش های پیشرفته آمار انجام داد.
فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته آمار ریاضی در کشور ایران بسیار کم بوده و رو به کاهش نیز می باشد. ولی در جهان به ویژه کشور های صنعتی فرصت های شغلی زیادی در زمینه های اقتصاد، جامعه شناسی، زیست شناسی، کشاورزی، پزشکی، فیزیک، شیمی، الکترونیک و عمران وجود دارد. تحصیلات تکمیلی در خارج یکی از ارزوهای دانشجویان کارشناسی امار در ایران است ، مشاوره تحصیلی در خارج یکی از خدماتیست که کنکور مشاور ارائه می دهد

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

سازمان هایی که در این زمینه نیاز به متخصص آمار ریاضی دارند عبارتند از:

سازمان برنامه و بودجه
مرکز آمار ایران
بانک ها
ادارات بیمه
مراکز صنعتی و کارخانه ها
واحد های آماری وزارت خانه های مختلف
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور
تدریس علم آمار در دانشگاه ها و موسسات آموزشی
و …

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

کارشناسی ارشد آمار و ریاضی

برنامه درسی کارشناسی ارشد آمار ریاضی

نیم سال اول

عنوان درس تعداد واحد نوع
استنباط آماری 1 4 الزامی
آنالیز ریاضی 2 4 الزامی
درس اختیاری 4 اختیاری

نیم سال دوم

عنوان درس تعداد واحد نوع
استنباط آماری 2 4 الزامی
درس اختیاری 4 اختیاری
احتمال 3 4 الزامی

نیم سال سوم

عنوان درس تعداد واحد نوع
سمینار 2 الزامی
پایان نامه 6 الزامی