لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

لیست رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی

لیست رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی رشته‌های فنی‌ حرفه‌ای از رشته‌های دانشگاهی محبوب و پر درآمد به حساب می‌آید. این رشته‌ها می‌توان با کنکور یا بدون کنکور قبول شد.البته لازم به ذکر است رشته‌های فنی حرفه‌ای نیز مانند بسیاری از رشته‌های دیگر دارای محدودیت در پذیرش دانشجو هستند.

پس نباید وقت را برای ثبت نام در این رشته‌ها از دست بدهید. مقاطع تحصیلی این رشته‌ها بستگی به ظرفیت و امکانات دانشگاهی که قبول می‌شوید، دارد به طور کلی شما می‌توانید تا مقطع دکترای بسیاری از این رشته‌ها را ادامه بدهید.

البته اگر در دانشگاه دولتی قبول نشدید جای نگرانی نیست چرا که این رشته‌ها در دانشگاه‌های سراسری، غیرانتفاعی و آزاد پذیرش دارد.در ادامه این مقاله قصد داریم لیست رشته‌های فنی حرفه دانشگاه علمی کاربردی را بیاوریم، با ما همراه باشید.

اسامی رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی :

تماس با کنکور مشاور

یک. آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینی (صنعت  –  کاردانی  –  ترمی)،

دو. آب شناسی گرایش آبهای سطحی (صنعت  –  کاردانی  –  ترمی)،

سه. آبخیزداری (کشاورزی  –  کاردانی  –  ترمی)،

چهار. آبخیزداری گرایش فرسایش و رسوب (کشاورزی  –  کارشناسی  –  ترمی)،

پنج. آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث (مدیریت و خدمات اجتماعی  –  کارشناسی  –  ترمی)،

شش. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

هفت. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

هشت. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش پیشگیری در حریق و حوادث (مدیریت و خدمات اجتماعی    کارشناسی – پودمانی یا ترمی)،

نه. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث (مدیریت و خدمات اجتماعی – کارشناسی – پودمانی یا ترمی)،

ده. آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجات (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

یازده. آزمایشگاه صنایع سرامیک (صنعت – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

دوازده. آزمون فلزات (صنعت – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

سیزده. آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد (فرهنگ و هنر- کارشناسی – ترمی یا پودمانی)،

چهارده. آشپزی  (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردان –    پودمانی)،

پانزده. آفریقا شناسی اجتماعی و فرهنگی(مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی)،

شانزده. آفریقا شناسی اقتصادی و بازرگانی (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی)،

هفده. آفریقا شناسی سیاسی(مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی)،

هجده. آلودگی محیط زیست (صنعت – کارشناسی – ترمی یا پودمانی)،

نوزده. آمار و نیروی انسانی (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی)،

بیست. آموزش زبان انگلیسی (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی)،

بیست و یک. آواز ایرانی (فرهنگ و هنر – کاردانی – پودمانی)،

بیست و دو. آواز جهانی (فرهنگ و هنر – کاردانی – پودمانی)،

بیست و سه. آواز گروهی جهانی (فرهنگ و هنر – کاردانی – ترمی)،

بیست و چهارم. بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی (کشاورزی – کارشناسی – ترمی یا پودمانی)،

بیست و پنجم. بهداشتیار دامپزشکی (کشاورزی – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

بیست و ششم.بهره برداری پالایش گاز (صنعت – کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

بیست و هفتم. بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی (کشاورزی – کارشناسی – پودمانی)،

بیست و هشتم. بهره وری در واحدهای صنفی (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی)،

بیست و نهم. بهینه سازی مصرف انرژی گرایش ساختمان (صنعت – کاردانی – ترمی)،

سی‌ام. بهینه سازی مصرف انرژی گرایش صنعت (صنعت – کاردانی – ترمی)،

سی و یکم. بیمه ( مدیریت و خدمات اجتماعی – کارشناسی – ترمی)،

سی و دوم. پرورش اسب (کشاورزی کارشناسی یا کاردانی پودمانی یا ترمی)،

سی و سوم. پرورش زنبور عسل (کشاورزی – کارشناسی یا کاردانی – ترمی)،

سی و چهارم. پرورش طیور (کشاورزی – کارشناسی یا کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

سی و پنجم. پرورش گاو (کشاورزی – کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

سی و ششم. پرورش گاو و گاومیش(کشاورزی – کارشناسی یا کاردانی – ترمی)،

سی و هفتم. پرورش گوسفند و بز (کشاورزی – کارشناسی یا کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

سی و هشتم. پست (مدیریت و خدمات اجتماعی – کارشناسی یا کاردانی – ترمی)،

سی و نهم. پست بانک (مدیریت و خدمات اجتماعی – کارشناسی – ترمی)،

چهلم. تاسیسات الکتریکی صنعتی (صنعت – کاردانی – ترمی)،

چهل و یکم. تاسیسات گرایش تبرید ( صنعت – کاردانی – ترمی)،

چهل و دوم. تاسیسات گرایش تهویه مطبوع (صنعت – کاردانی – ترمی).

دیگر رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی نیز شامل موارد زیر هستند:

لیست رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی

یک. اپتیک (صنعت – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

دو. اجرای ساختمانهای بتنی (صنعت – کاردانی – ترمی)،

سه. احیای و بهره برداری از مناطق بیابانی (کشاورزی – کارشناسی – ترمی)،

چهار. ارتباط تصویری (فرهنگ و هنر – کارشناسی – ترمی)،

پنج. ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) (صنعت – کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

شش. ارشاد و معاضدت قضایی (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

هفت. استخراج معدن (صنعت – کاردانی – ترمی)،

هشت. استخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانی (صنعت – کاردانی – ترمی)،

نه. استخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگ (صنعت – کاردانی – ترمی)،

ده. استخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزی(صنعت – کاردانی – ترمی)،

یازده. استخراج معدن گرایش ایمنی در معادن (صنعت – کاردانی – ترمی)،

دوازده. استخراج معدن گرایش تجهیزات معدنی (صنعت – کاردانی – ترمی)،

سیزده. اصلاح و تربیت (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی)،

چهارده. اصلاح و تربیت (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

پانزده  اطلاعات نظامی گرایش اطلاعات سیگنالی (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی)،

شانزده. اطلاعات نظامی گرایش تامین فیزیکی (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی)،

هفده. اطلاعات نظامی گرایش جمع آوری اطلاعات (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی)،

هجده. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش امنیت پرواز و رهایی گروگان (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی)،

نوزده. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش عملیات های ضربت و واکنش سریع( مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی)،

بیست. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل اطلاعاتی ( مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی)،

بیست و یک. اطلاعات و عملیات صحنه گرایش مراقبت و کنترل های فنی عملیات (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی)،

بیسا و دو. اقتصاد کار و بهره وری (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی)،

بیست و سه. اکتشاف معدن (صنعت – کاردانی – ترمی)،

بیست و چهار. الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی (صنعت – کاردانی – ترمی)،

بیست و پنج. الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی (صنعت – کاردانی – ترمی)،

بیست وشش. الکترونیک آنالوگ (صنعت – کاردانی – ترمی)،

بیست و هفت. الکترونیک صدا و سیما (صنعت – کاردانی – ترمی)،

بیست و هشت. الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی         (صنعت – کاردانی – ترمی)،

بیست و نهم. الکترونیک گرایش رادیو تلویزیون (صنعت – کاردانی – ترمی)،

مفید برای شما : معدل لازم برای قبولی در دانشگاه علمی کاربردی

سی‌ام. الکترونیک گرایش مخابرات دریایی (صنعت – کاردانی – ترمی)،

سی و یکم. برق و مکانیک ماشین آلات (صنعت – کاردانی – ترمی)،

سی و دوم. برق – الکترونیک و ابزار دقیق (صنعت – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

سی و سوم. برق – قدرت گرایش پست (صنعت – کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

سی و چهارم. برق – قدرت گرایش پست و انتقال (صنعت – کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

سی و پنجم. برق – قدرت گرایش توزیع (صنعت – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

سی و ششم. برق – قدرت گرایش تولید (صنعت – کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

سی و هفتم. برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودرو (صنعت – کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

سی و هشتم. بهداشت آبزیان ( کشاورزی – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

سی و نهم. بهداشت فرآورده های دامی (کشاورزی – کاردانی – ترمی)،

چهلم. بهداشت محصولات دامی (کشاورزی – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

چهل و یکم. تئاتر گرایش ادبیات نمایشی (فرهنگ و هنر – کاردانی – ترمی)،

چهل و دوم. تئاتر گرایش بازیگری (فرهنگ و هنر – کاردانی – ترمی).

در ادامه نیز تعدادی دیگر از رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی را برای شما آورده‌ایم:

یک. امداد سوانح (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

دو. امور اداری (مدیریت و خدمات اجتماعی- کاردانی – ترمی)،

سه. امور اراضی (کشاورزی – کاردانی – ترمی)،

چهار. امور امداد ( مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی)،

پنج. امور تعاون (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردان – ترمی یا پودمانی)،

شش. امور حج و زیارت  (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی)،

هفت. امور حفاظت اطلاعات (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی)،

هشت. امور حقوقی زمین(کشاورزی – کاردانی – ترمی)،

نه. امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش دام (کشاورزی – کاردانی – ترمی)،

ده. امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیور (کشاورزی – کاردانی – ترمی)،

یازده. امور دامی گرایش تکنولوژی پرورش طیور(کشاورزی – کاردانی – ترمی)،

دوازده. امور دامی گرایش تکنولوژی دامداری در مراتع (کشاورزی – کاردانی – ترمی)،

سیزدهم. امور زائرین (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی)،

چهاردهم.امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغی (کشاورزی – کاردانی – ترمی)،

پانزدهم. امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکی (کشاورزی – کاردانی – ترمی)،

شانزدهم. امور شعب بانک (مدیریت و خدمات اجتماعی – کارشناسی – ترمی)،

هفدهم. امور فرهنگی (فرهنگ و هنر – کاردانی یا کارشناسی – پودمانی یا ترمی)،

هجدهم. امور نمایشگاهی (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی یا ترمی)،

نوزدهم. انتقال آب (کشاورزی – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

بیستم. انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی (کشاورزی – کارشناسی – ترمی)،

بیست و یکم. انتقال و توزیع آب کشاورزی (کشاورزی – کاردانی – ترمی)،

بیست و دوم. انیمیشن (فرهنگ و هنر – کاردانی – ترمی)،

بیست و سوم. اویونیک (صنعت – کاردانی – پودمانی)،

بیست و چهارم. اویونیک هواپیما (صنعت – کاردانی – ترمی)،

مطلوب برای شما : رشته های مجازی علمی کاربردی

بیست و پنجم. ایمنی زمینی فرودگاهی (صنعت – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

بیست و ششم. ایمنی کار و حفاظت فنی(صنعت – کاردانی- ترمی)،

بیست و هفتم. ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی)،

بیست و هشتم. ایمنی و حفاظت مترو (صنعت – کاردانی – ترمی)،

بیست و نهم. بازاریابی (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – پودمانی)،

سی‌ام. بازیافت (صنعت – کارشناسی – پودمانی یا ترمی)،

سی و یکم. بافت رودوزیهای ایرانی (فرهنگ و هنر – کاردانی – ترمی)،

سی و دوم. بافت و تولید فرش ماشینی (صنعت – کاردانی- پودمانی)،

سی و سوم. بافت و تولید فرش ماشینی (صنعت – کاردانی – ترمی)،

سی و چهارم. برق الکترونیک و ابزار دقیق (صنعت – کاردانی – ترمی)،

سی و پنجم. برق خودروهای زرهی (صنعت – کاردانی – ترمی)،

سی و ششم. برق صنعتی (صنعت – کاردانی  – ترمی)،

سی و هفتم. برق مترو (صنعت – کاردانی – ترمی)،

سی و هشتم. برق و تاسیسات (صنعت – کاردانی – ترمی)،

سی و نهم. برق و تاسیسات گرایش برق (صنعت – کاردانی – ترمی)،

چهلم. برق و تاسیسات گرایش تاسیسات (صنعت – کاردانی – ترمی)،

چهل و یکم. تبلیغات و بازاریابی (مدیریت و خدمات اجتماعی – کاردانی – ترمی یا پودمانی)،

چهل و دوم. تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی (صنعت – کاردانی – ترمی).

بازار کار رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی

بازار کار لیست رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی، بازار خوبی است و هر کدام از آن‌ها در بخشی از جامعه قابل استفاده است. در بسیاری از این رشته‌ها اگر سرمایه لازم را داشته باشید می‌توانید کارآفرین نیز شوید.

نحوه ثبت نام رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی

لیست رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی

برای این که بتوانیم در لیست رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی کنکور دهیم باید در زمانی که توسط سازمان سنجش برای ثبت نام اعلام می‌شود به سایت سازمان سنجش بروید و اقدام به دانلود دفترچه‌ی ثبت نام نمایید.

بعد از مطالعه‌ی دفترچه به صورت الکترونیک در سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام نمایید. البته لازم به ذکر است که شما برای ثبت نام الکترونیک نیاز به پرداخت هزینه با کارت‌های شبکه شتاب دارید.

مدارک لازم برای ثبت نام در رشته‌های فنی حرفه‌ای دانشگاه علمی کاربردی

این مدارک شامل اسکن عکس 3*4 یا 6*4 داوطلب (فرمت jpg و حجم بیشتر از 70 کیلوبایت)، اطلاعات سوابق تحصیلی، اطلاعات محل سکونت و تماس، اسامی و کدهای رشته‌های انتخابی، کارت اعتباری ثبت نام، شناسه و رمز عبور ثبت نام هستند.

نتیجه‌ گیری نهایی

بهتر است به طور جامع درباره هر کدام از وظایف کاری این رشته و توانایی‌های لازم برای دروس این رشته تحقیق کنید و سپس در نهایت تصمیم خود را برای انتخاب کردن یا نکردن این رشته بگیرید.

چنانچه در دانشگاه‌های دولتی در نیامدید و تصمیم به تحصیل در دانشگاه آزاد داشتید، لازم است بدانید که تحصیل در دانشگاه‌های آزاد‌ نیاز به پرداخت هزینه‌های سنگینی دارد پس برای ورود به این نوع از دانشگاه‌ها، باید حتما این مسئله را ذهن خود داشته باشید.

به طور کلی، این که شما در چه رشته تحصیل کنید در وهله اول به علاقه‌ی شما بستگی دارد و پس از آن به میزان توانایی‌هایتان. با خودتان روراست باشید و اگر علاقه یا توانایی لازم را ندارید بیخودی عمر خود را هدر ندهید و به سراغ چیزی بروید که علاقه و توانایی لازم برای آن را دارید تا بتوانید به موفقیت برسید.

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

مصوبه جدید کنکور 1403
قوانین جدید
nima

مصوبه جدید کنکور 1403

امروز 28 شهریور ماه 1402 اخبار جدیدی از مجلس در رابطه با مصوبه جدید کنکور 1403 منتشر شد. در این مصوبه شرایط کنکور 1403 و

بیشتر بخوانید »
منابع کنکور زبان 1403
دسته‌بندی نشده
nima

منابع کنکور زبان 1403

کنکور زبان جز کنکورهای شناوری است که تمام اشخاص دارای دیپلم نظام سالی واحدی و ترمی واحدی 12 ساله و همچنین تمام نظام جدید ها

بیشتر بخوانید »
برای تماس با مشاور کلیک کنید