لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

بودجه بندی کنکور تجربی

بودجه بندی کنکور تجربی

بودجه بندی کنکور تجربی به این معنی است که طراحان سوال از هر مبحث مختلف درس های اختصاصی چه تعداد سوال طرح میکنند. دانستن این موضوع بسیار مهم و حیاتی است به همین جهت ما در کنکور مشاور به بررسی بودجه بندی تمام دروس کنکور تجربی میپردازیم.

حتما تا انتهای این مطالب با ما همراه باش تا در رابطه با استراتژی های کنکور دادن اطلاعاتت بره بالا و برنامه ریزی کردن واست مثل آب خوردن شه!

بودجه بندی کنکور تجربی

کنکور تجربی از سال 1402 و به بعد تنها شامل دروس اختصاصی است. همانطور که میدانید کنکور تجربی از 5 درس تشکیل شده است که هر کدام دارای ضریب  و تعداد سوالات مشخصی هستند. در هر درس با توجه به تعداد سوالاتی که دارد باید مباحث در 3 پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم پوشش داده شود.

بطوری که توازن هم در پوشش 3 پایه و هم در پوشش تمام مباحث درسی کتاب رعایت شود.به این موضوع که کار بسیار حساسی هم هست بودجه بندی کنکور تجربی گفته میشود و تقریبا تا 95 درصد هر ساله تکرار میشود و میتوان از قبل متوجه شد از هر درس چه مباحثی در کنکور میاید و هر مبحث شامل چند سوال است.

با این اطلاعات شما به سادگی میتوانید برنامه ریزی داشته باشید و حتی در صورت لزوم اگر مبحثی سخت باشد ولی سوالات زیادی در کنکور نداشت را حذف کنید. در ادامه بودجه بندی تمام دروس کنکور تجربی را به شما توضیح میدهیم.

مقالات مرتبط : رتبه بندی بهترین دانشگاه های علوم پزشکی ایران و جهان

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی زمین‌شناسی کنکور تجربی
مبحثسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
آفرینش کیهان و تکوین زمین5 سوال4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال
منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه3 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
منابع آب و خاک4 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
زمین شناسی و سازه های مهندسی3 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
زمین شناسی و سلامت4 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
پویایی زمین3 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
زمین شناسی ایران3 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال

درس زمین شناسی قبل از کنکور 1403 در اکثر زیر گروه های تجربی ضریب صفر داشت مثلا اگر کسی میخواست دندان پزشکی یا پزشکی عمومی قبول شود حتی اگر درس زمین‌شناسی را صفر هم میزد هیچ تاثیری در رتبه و نمره او نداشت.

بر اساس تغییراتی که در کنکور صورت گرفت زیر گروه ها از کنکور تجربی حذف شد و درس زمین شناسی برای تمامی رشته دارای ضریب 1 است. زمین‌شناسی دارای 15 سوال در کنکور سراسری است و قرار شده است در دفترچه شماره 3 قرار داده شود.

درس زمین‌شناسی و ریاضی در یک دفترچه سوال قرار دارند و زمان پاسخگویی به سوالات این دو درس 60 دقیقه در نظر گرفته شده که میتوان 15 دقیقه به زمین‌شناسی اختصاص داده شود و مابقی صرف پاسخ دادن به سوالات ریاضی شود.

مقالات مرتبط : بودجه بندی کنکور ریاضی

بودجه بندی ریاضیات کنکور تجربی

بودجه بندی ریاضیات کنکور تجربی
مبحثسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
مجموعه، الگو و دنباله01 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
مثلثات4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال
توان های گویا و عبارت های جبری1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
معادله ها و نامعادله ها2 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
تابع4 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
شمارش بدون شمردن01 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
آمارواحتمال2 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
هندسه تحلیلی و جبر4 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
توابع نمایی و لگاریتمی2 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
حد و پیوستگی3 سوال4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال
مشتق2 سوال4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال
کاربرد مشتق

درس ریاضی جز درس های تاثیر گذار کنکور سراسری است و خیلی از داوطلبین در این درس یا حداقل در بخشی از ریاضی دچار مشکل هستند. پس میتوان به سادگی با آنالیز نقاط ضعف داوطلبان دیگر و پاسخ دهی طبق بودجه بندی به سوالات سخت تر تراز بهتری کسب کرد.

درس ریاضی شامل 30 سوال است و در دفترچه سوم کنکور سراسری قرار دارد.دفترچه سوم کنکور تجربی شامل دروس ریاضی و زمین شناسی است و مجموعا 60 دقیقه فرصت پاسخگویی دارد. این درس قبلا در کنکور دارای ضریب 6 بود اما با توجه به تغییرات انجام شده ضریب آن برای کنکور 1403 و کنکور های بعد از 1402 ضریب 7 در نظر گرفته شده است.

با بیشتر شدن ضریب درس ریاضی اهمیت این درس در کنکور بیشتر شده است و میتوان با بررسی بودجه بندی مباحث ریاضی که در ادامه به شما نمایش داده میشود با پاسخ درست به بیش از 25 سوال درصد بالایی کسب کرد.

بودجه بندی زیست کنکور

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی
مبحثسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا00000
گوارش و جذب مواد2 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
تبادلات گازی02 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
گردش مواد در بدن4 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد1 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
از یاخته تا گیاه1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان2 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
تنظیم عصبی1 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
حواس1 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
دستگاه حرکتی2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
تنظیم شیمیایی1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
ایمنی1 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
تقسیم یاخته1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
تولیدمثل3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
تولیدمثل نهاندانگان1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
پاسخ گیاهان به محرکها2 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
مولکول های اطلاعاتی2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
جریان اطلاعات در یاخته3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
انتقال اطلاعات در نسلها5 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
از ماده به انرژی2 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
از انرژی به ماده3 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
فناوری های نوین زیستی1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
رفتارهای جانوران1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
ترکیبی8 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال

مهم ترین درس کنکور تجربی با ضریب 12 درس زیست شناسی است. در واقع اگر بخواهیم قیاسی ساده کنیم هر سوال این درس به اندازه 2 سوال درس ریاضی ارزشمند است یا میشه گفت اگر یک پاسخ درست در درس زیست شناسی داشته باشیم دقیقا مثل این است که 12 سوال زمین شناسی پاسخ داده ایم.

درس زیست شناسی دارای 45 سوال در کنکور سراسری است که نسبت به قبل 5 سوال از آن حذف شده است. این 45 سوال از مباحث دهم تا دوازدهم تقریبا بطور یکسان طرح میشود. البته باید دقت باشید که درس زیست شناسی دارای سوالات ترکیبی هم میباشد.

درس زیست شناسی در دفترچه شماره 1 کنکور تجربی قرار دارد و داوطلبان در دفترچه شماره 1 فقط به سوالات درس زیست شناسی پاسخ میدهند. زمانی که برای پاسخ دادن به سوالات این درس در نظر گرفته شده 45 دقیقه است.

درس زیست شناسی در بودجه بندی کنکور تجربی نقش مهمی دارد و داوطلبانی که میتوانند در این درس نمره خوبی کسب کنند و درصد بالایی بزنند حتی اگر در دروس دیگر متوسط هم باشند جز شانس های پزشکی خواهن بود. در ادامه جدول بودجه بندی زیست را مشاهده کنید.

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی
مبحثسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
فیزیک و اندازه گیری1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
 کار، انرژی و توان1 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
 ویژگی های فیزیکی مواد2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
دما و گرما2 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
الکتریسیتە ساکن4 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم4 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی2 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
حرکت بر خط راست4 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
دینامیک3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
نوسان و امواج 4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای4 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال

درس فیزیک هم جز درس هایی است که داوطلبان کنکور در آن دچاز نوسان هستند و مخصوصا قسمت هایی از فیزیک دوازدهم برای آن ها جز مباحث خیلی سخت به حساب می آید که البته سوالات زیادی را شامل میشود.

وقتی شما از بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی مطلع باشید میتوانید برنامه ریزی بهتری روی مباحث داشته باشید و تمرکز و تلاش را روی مباحثی قرار دهید که برای شما نمره بیشتری دارد. درس فیزیک مانند ریاضی شامل 30 سوال و ضریب 7 است.

فیزیک و شیمی در دفترچه دوم کنکور در کنار یکدیگر قرار دارند و مدت پاسخگویی به سوالات این دو درس 75 دقیقه در نظر گرفته شده است. ضدرس ریضی و فیزیک جز دروسی هستند که با پاسخ دهی خوب به آن ها و کسب درصد بالا دقیقا مانند آسانسور شما را بالا میبرد چون خیلی از داوطلبان تمرکز اصلی را روی زیست و شیمی قرار میدن. در ادامه جدول بودجه بندی فیزیک را مشاهده کنید.

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی
مبحثسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
کیهان زادگاه الفبای هستی5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
ردپای گازها در زندگی1 سوال5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
آب، آهنگ زندگی4 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم5 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
در پی غذای سالم4 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی3 سوال4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی3 سوال4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری2 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
 شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر3 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال

درس شیمی در کنار درس زیست تمرکز اصلی کنکوری ها را به سمت خود میل داده است.این درس در کنکور بعد از زیست شناسی دارای بالاترین ضریب و بیشترین سوال است. ضریب شیمی در کنکور تجربی 9 و تعداد  سوالی که از این درس در کنکور میاد 35 سوال است.

سوالات شیمی به دو بخش مستقل تقسیم بندی شده است. اول مفاهیم شیمی و بعد مسائل که تقریبا سوالات برابری در کنکور سراسری دارند. البته در چند سال اخیر شاهد میل طراحان به افزایش سوالات مربوط به مسائل هستیم اما تقریبا همان حالت برابر را میشه در نظر داشت.

شیمی در کنار فیزیک در دفترچه شماره دو کنکور تجربی قرار دارد و زمان پاسخگویی برای این دو درس 75 دقیقه در نظر گرفته شده است.برای هر سوال بیش از یک دقیقه زمان دارید که قطعا با استفاده از روش های تست زنی باید مدیریت زمان داشته باشید.

درس شیمی درسی بسیار مهم و تاثیر گذار است و با توجه حذف زیر گروه های آزمایشی برای تمامی رشته دارای ضریب 9 است. به سادگی با پاسخ به سوالات مفاهیم که برای اکثر داوطلبان راحت تر است و پاسخ به سوالات راحت تر مسائل میشه درصد بالای 70 بدست آورد. در ادامه جدول بودجه بندی شیمی کنکور تجربی را مشاهده کنید.

در پایان

بودجه بندی کنکور تجربی به شما کمک میکند روی مطالب اشراف داشته باشید و همین موضوع استرس و نگرانی از سختی و راحتی سوالات را از بین میبرد. همچنین وقتی داوطلبی بر اساس بودجه بندی سراغ سوالات کنکور میرود میتواند درصدی از یک درس را در ذهنش در نظر بگیرد و فقط مباحث مربوط به آن درس را بخواند.

با اینکار حتی سرعت اتمام مطالب درسی و ورود به دوره مرور و جمع بندی هم راحت تر اتفاق میوفتد.از امکانی که سازمان سنجش در اختیار شما قرار داده به نحو احسن استفاده کنید.

برای مشاوره در زمینه بودجه بندی کنکور تجربی و ارتباط با مشاور رتبه برتر جهت اطلاع از خواندن مباحث پیشنهادی همین الان با کنکور مشاور تماس بگیر و از جلسه رایگان مشاوره استفاده کن!

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

مصوبه جدید کنکور 1403
قوانین جدید
nima

مصوبه جدید کنکور 1403

امروز 28 شهریور ماه 1402 اخبار جدیدی از مجلس در رابطه با مصوبه جدید کنکور 1403 منتشر شد. در این مصوبه شرایط کنکور 1403 و

بیشتر بخوانید »
منابع کنکور زبان 1403
دسته‌بندی نشده
nima

منابع کنکور زبان 1403

کنکور زبان جز کنکورهای شناوری است که تمام اشخاص دارای دیپلم نظام سالی واحدی و ترمی واحدی 12 ساله و همچنین تمام نظام جدید ها

بیشتر بخوانید »
برای تماس با مشاور کلیک کنید