لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف

سایت کنکور مشاور در این مقاله می خواهد لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف را به همراه امکانات و افتخارات ان به شما معرفی کند تا بتوانید با آگاهی کامل یکی از این رشته ها را انتخاب کنید.

لیست رشته های دانشکده های صنعتی شریف

الف. دانشکده شیمی، ب. دانشکده علوم ریاضی، ج. دانشکده فیزیک، د.‌ دانشکده مهندسی عمران، ذ. دانشکده مدیریت و اقتصاد، ر. دانشکده مهندسی برق، ز. دانشکده مهندسی انرژی، ژ. دانشکده مهندسی صنایع، س. دانشکده مهندسی شیمی و نفت، و. دانشکده مهندسی کامپیوتر، ه. دانشکده مهندسی مکانیک، ظ. دانشکده مهندسی هوافضا، ی. دانشکده مهندسی و علم مواد

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی به همراه گرایش های آن ها

الف. مهندسی برق دانشگاه شریف

۱. مهندسی برق الکترونیک
2. مهندسی برق قدرت
۳. مهندسی برق کنترل
۴. مهندسی برق مخابرات (سیستم)
۵. مهندسی برق مخابرات (میدان)

ب. مهندسی عمران دانشگاه شریف

۱. مهندسی عمران سازه
۲. مهندسی عمران مهندسی زلزله
۳. مهندسی عمران مکانیک خاک و پی
4. مهندسی عمران راه و ترابری
5. مهندسی عمران مهندسی آب
6. مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل

 ج. مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

۱. مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
۲. مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (دینامیک – کنترل و ارتعاشات)
۳. مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

 ج. مهندسی هوا فضا دانشگاه شریف

۱. مهندسی هوا فضا ائرودینامیک
۲. مهندسی هوا فضا سازه های هوایی
۳. مهندسی هوا فضا مکانیک پرواز و کنترل ماهواره
۴. مهندسی هوا فضا جلو برندگی (پیش رانش)

د. مهندسی دریا دانشگاه شریف

۱. مهندسی دریا

ذ. مهندسی پزشکی دانشگاه شریف

۱. مهندسی پزشکی بیوالکتریک

ر. مهندسی صنایع دانشگاه شریف

۱. مهندسی صنایع

ز. مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف

۱. مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار)
۲. مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
۳. مهندسی کامپیوتر مهندسی نرم افزار
۴. مهندسی کامپیوتر ) فناوری اطلاعات )
5. مهندسی کامپیوتر الگوریتم و محاسبات

س. مهندسی هسته ای – شکافت دانشگاه شریف

۱. مهندسی هسته ای – شکافت هسته ای- راکتور
۲. مهندسی هسته ای – شکافت مهندسی هسته ای- چرخه سوخت
۳. مهندسی هسته ای – شکافت مهندسی سیستم های انرژی

ش. مهندسی فناوری نانو دانشگاه شریف

۱. مهندسی فناوری نانو مواد
۲. مهندسی فناوری نانو الکترونیک

ط. مهندسی شیمی دانشگاه شریف

۱. مهندسی شیمی

و. مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه شریف

۱. مهندسی مواد و متالوژی

ه. شیمی دانشگاه شریف

۱. شیمی آلی
۲. شیمی معدنی
۳. شیمی فیزیک
۴. شیمی تجزیه

ی. ریاضی دانشگاه شریف

۱. ریاضی

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف _ گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف پذیرش در سال 91

۱. گرایش شیمی فیزیک از رشته شیمی

۲. گرایش شیمی آلی از رشته شیمی

۳. گرایش شیمی تجزیه از رشته شیمی

۴. گرایش شیمی معدنی از رشته شیمی

۵. گرایش ریاضی محض از رشته ریاضی

۶. گرایش ریاضی کاربردی از رشته ریاضی

۷. گرایش نانو فیزیک محاسباتی از رشته نانو فیزیک

۸. گرایش علوم و فناوری نانو (نانو مواد) از رشته نانو فیزیک

۹. گرایش فیزیک از رشته فیزیک

۱۰. گرایش نانو شیمی (نانو فناوری پلیمر) از رشته نانو شیمی

۱۱. گرایش نانو شیمی (نانو مواد معدنی) از رشته نانو شیمی

۱۲. گرایش علوم کامپیوتر از رشته علوم کامپیوتر

مشاوران کنکور مشاور در حیطه مشاور تحصیلی کارشناسی ارشد در پیدا کردن گرایش شما کمک بسزایی می توانند بکنند

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف _ گروه فنی و مهندسی دکتری دانشگاه صنعتی شریف در سال 91

۱. گرایش الکترونیک از رشته مهندسی برق

۲. گرایش مخابرات (میدان) از رشته مهندسی برق

۳. گرایش مخابرات (سیستم) از رشته مهندسی برق

۴. گرایش قدرت از رشته مهندسی برق

۵. گرایش کنترل از رشته مهندسی برق

۶. گرایش سازه از رشته مهندسی عمران

۷. گرایش مهندسی زلزله از رشته مهندسی عمران

۸. گرایش مکانیک خاک و پی از رشته مهندسی عمران

۹. گرایش راه و ترابری از رشته مهندسی عمران

۱۰. گرایش مهندسی آب از رشته مهندسی عمران

۱۱. گرایش برنامه ریزی حمل و نقل از رشته مهندسی عمران

۱۲. گرایش طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) از رشته مهندسی مکانیک

۱۳. گرایش طراحی کاربردی(دینامیک – کنترل و ارتعاشات) از رشته مهندسی مکانیک

۱۴. گرایش تبدیل انرژی از رشته مهندسی مکانیک

۱۵. گرایش مهندسی دریا از رشته مهندسی دریا

۱۶. گرایش ائرودینامیک از رشته مهندسی هوا- فضا

۱۷. گرایش جلو برندگی (پیش رانش) از رشته مهندسی هوا- فضا

۱۸. گرایش سازه های هوایی از رشته مهندسی هوا- فضا

۱۹. گرایش مکانیک پرواز و کنترل ماهواره از رشته مهندسی هوا- فضا

۲۰. گرایش بیوالکتریک از رشته مهندسی پزشکی

۲۱. گرایش مهندسی صنایع از رشته مهندسی صنایع

۲۲. گرایش مهندسی نرم افزار از رشته مهندسی کامپیوتر

۲۳. گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (سخت افزار) از رشته مهندسی کامپیوتر

۲۴. گرایش هوش مصنوعی از رشته مهندسی کامپیوتر

۲۵. گرایش الگوریتم و محاسبات از رشته مهندسی کامپیوتر

۲۶. گرایش فناوری اطلاعات از رشته مهندسی کامپیوتر

۲۷. گرایش مهندسی مواد و متالوژی از رشته مهندسی مواد و متالوژی

۲۸. گرایش مهندسی شیمی از رشته مهندسی شیمی

۲۹. گرایش نانو مواد از رشته مهندسی فناوری نانو

۳۰. گرایش نانو الکترونیک از رشته مهندسی فناوری نانو

۳۱. گرایش مهندسی هسته ای- راکتور از رشته مهندسی هسته ای- شکافت

۳۲. گرایش مهندسی هسته ای- چرخه سوخت از رشته مهندسی هسته ای- شکافت

۳۳. گرایش مهندسی سیستم های انرژی از رشته مهندسی سیستم های انرژی

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف

دانش آموختگان معروف دانشگاه صنعتی شریف (به ترتیب الفبا)

۱. علی اردشیر لاریجانی
۲. محمد جواد اردشیر لاریجانی
۳. مرتضی الویری
۴. اکبر ترکان
۵. حمید تقوایی
۶. اسحاق جهان‌ گیری
۷. علی دایی
۸. غلامرضا رضایی
۹. محسن سازگارا
۱۰. احمد شیرزاد
۱۱. محمد عطریان فر
۱۲. عادل فردوسی پور
۱۳. منوچهر منطقی
۱۴. مریم میرزا خانی
۱۵. محمدعلی نجفی

رویدادهای دانشگاه شریف

* به خاک سپاری شهدای هشت سال دفاع مقدس در دانشگاه صنعتی شریف، ۲۲ اسفند ۱۳۸۴
* بازدید جوزف تیلور در سال ۱۳۸۶
* بازدید توماس شلینگ در سال ۱۳۸۶
* بازدید برتون ریشتر در خرداد ۱۳۸۷

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف

لیست رشته های دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات دانشگاه صنعتی شریف

۱. مقام اول مسابقات ریاضی دانشجویی ( ۲۱ سال متوالی (
۲. مقام اول کشور در تمام دوره های مسابقات acm

مدارک لازم برای ثبت نام در دانشگاه صنعتی شریف

الف. ارائه تأییدیه تحصیلی دبیرستان به دانشگاه، ب‌ داشتن معدل 16 به بالا در مقطع کارشناسی، ج. داشتن معدل 17 به بالا در مقطع کارشناسی ارشد (بدون نمره پایان‌ نامه)، د. مدرک کارشناسی ارشد مرتبط