لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

ضرایب دروس کنکور رشته ها به همراه تاثیر سوابق تحصیلی نظام جدید و قدیم

ضرایب دروس کنکور

ضرایب دروس کنکور و ضرایب سوابق تحصیلی دو مورد تاثیر گذار در محاسبه نمره نهایی داوطلب کنکور است که برای هر ۵ زیر گروه آزمایشی کنکور سراسری در نظام جدید یا نظام ۳-۳-۶ و نظام قدیم یا نظام سالی واحدی بطور مجزا توسط سازمان سنجش تدوین و اعلام شده است.

در این مقاله به بررسی ضرایب دروس کنکور تجربی، ضرایب دورس کنکور ریاضی، ضرایب دروس کنکور انسانی، ضرایب دروس کنکور هنر و ضرایب دروس کنکور زبان به همراه بررسی سوابق تحصیلی یا به زبان ساده تر تاثیر هر درس در کنکور با توجه به نمره امتحانات نهایی میپردازیم تا با دقت و به درستی استراتژی مناسب برای موفقیت در این رقابت بزرگ داشته باشید.

ضرایب دروس کنکور

بر اساس مصوباتی که در تابستان ۱۴۰۱ به تصویب رسید قرار شد دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شود و در کارنامه کنکور تفکیک بندی رتبه و تراز بر اساس زیر گروه ها وجود نداشته باشد . به همین دلیل نسبت به سال های گذشته ضرایب دروس کنکور دچار تغییراتی شد .

ضریب هر درس در کنکور در واقع درجه اهمیت آن درس را نشان میدهد بطوری که هر چقدر ضریب درسی در کنکور بیشتر باشد قطعا تاثیر گذاری بیشتری در نمره داوطلب خواهد داشت . برای مثال ضریب درس زیست شناسی در کنکور تجربی ۱۲ و ضریب درس ریاضی ۷ است و این یعنی هر سوال زیست تقریبا ۲ برابر سوالات ریاضی ارزشمند است.

در نتیجه اگر داوطلبی درس ریاضی را ۱۰۰ بزند و زیست شناسی را صفر درصد بزند از داوطلبی که زیست را ۱۰۰ درصد زده است اما درس ریاضی را صفر زده و حتی درس فیزیک هم درصد خوبی نزده نمره کمتری خواهد گرفت!

با توجه به این توضیحات باید بر اساس بودجه بندی های اعلام شده طوری سراغ دروس کنکوری برید که بیشترین تست درست در درسی با بالاترین ضریب را هدف قرار دهید تا شانس قبولی شما در رشته های تاپ افزایش پیدا کند.

ضرایب سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی تا قبل از کنکور ۱۴۰۳ همیشه تاثیرات مثبت داشته اند در واقع اگر داوطلبی معدل ۲۰ داشت تقریبا با داوطلبی که معدلش ۱۲ بوده تفاوتی نداشته است مگر اینکه رتبه داوطلب با معدل ۲۰ اینقدر بد شده باشد که معدلش باعث تاثیر در رتبه شود.

سوابق تحصیلی در واقع تاثیر هر درس در کنکور را برای ما یادآور میشود و همانطور که هر درس در کنکور دارای ضریب است در مورد سوابق تحصیلی هم همینطور خواهد بود و این موضوع میتواند در رتبه و تراز خیلی از داوطلبین به شدت تاثیر گذار باشد.

برای مثال تمام دروس عمومی و اختصاصی در تمام گروه های نظری دیپلم دارای ضریب مشخص هستند و هر چقدر ضریب درس بالاتر باشد و داوطلب در امتحانات نهایی نمره بهتری کسب کند قطعا نمره بهتری هم خواهد گرفت.

طبق اعلام سازمان سنجش در برنامه چند ساله ای که تدوین شده است تفکیک ضرایب سوابق تحصیلی برای دروس عمومی و اختصاصی از کنکور ۱۴۰۳ تا کنکور ۱۴۰۴ و بعد از آن طبق جدول پایین میباشد.

ضرایب دروس کنکور تجربی

کنکور تجربی در ۵ درس اختصاصی یعنی دروس زیست شناسی ، زمین شناسی ، شیمی ، ریاضی و فیزیک در ۳ دفترچه مجزا برگزار میشود و داوطلبان باید در زمان اعلام شده روی دفترچه به سوالات پاسخ دهند . ضرایب دروس کنکور تجربی را میتوانید از جدول پایین مشاهده کنید.

ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی

درس

ضریب

زیست شناسی

12

شیمی

9

ریاضی

7

فیزیک

7

زمین شناسی

1

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی

درس

ضریب

فارسی 3

21.63

عربی و زبان قرآن 3

9.05

تعلیمات دینی 3

16.52

زبان خارجی 3

11.80

سلامت و بهداشت

3.44

علوم اجتماعی

2.56

ریاضی 3

6.88

زیست شناسی 3

12.02

فیزیک 3

6.19

شیمی 3

9.91

توضیحات کامل و راهنمای جامع انتخاب رشته تجربی

ضرایب دروس کنکور ریاضی

کنکور ریاضی در ۳ درس اختصاصی یعنی دروس ریاضی ، فیزیک و شیمی برگزار میشود و هر درس دارای تعداد سوال و ضریب مشخص همچنین مدت زمان مشخصی برای پاسخگویی میباشد . ضرایب دروس کنکور ریاضی را میتوانید از جدول پایین مشاهده کنید.

ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی

درس

ضریب

ریاضی

12

فیزیک

9

شیمی

7

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک

درس

ضریب

فارسی 3

21.63

عربی و زبان قرآن 3

9.05

تعلیمات دینی 3

16.52

زبان خارجی 3

11.80

سلامت و بهداشت

3.44

علوم اجتماعی

2.56

حسابان 2

7.84

هندسه 3

4.63

ریاضیات گسسته

3.92

فیزیک 3

11.12

شیمی 3

7.49

توضیحات کامل و راهنمای جامع انتخاب رشته ریاضی

ضرایب دروس کنکور انسانی

کنکور انسانی در ۸ درس اختصاصی یعنی دروس ریاضی ، اقتصاد ، ادبیات اختصاصی ، عری اختصاصی ، تاریخ و جغرافیا ، علوم اجتماعی ، فلسفه و منطق ، روانشناسی برگزار میشود . هر درس دارای تعداد سوال مشخص و ضریب معینی است که در جدول پایین میتوانید مشاهده کنید.

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی

درس

ضریب

زبان و ادبیات فارسی

8

ریاضی

6

زبان عربی

5

تاریخ جغرافیا

5

علوم اجتماعی

5

فلسفه و منطق

5

اقتصاد

2

روانشناسی

2

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم انسانی

درس

ضریب

فارسی 3

21.63

عربی و زبان قرآن 3

19.13

تعلیمات دینی 3

11.80

زبان خارجی 3

3.44

سلامت و بهداشت

3.44

ریاضی و آمار 3

6

علوم و فنون ادبی 3

7.8

عربی 3

5.1

تاریخ 3

7

جغرافیا 3

6

جامعه شناسی 3

7

فلسفه 2

5.1

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی

درس

ضریب

فارسی 3

21.63

عربی و زبان قرآن 3

19.13

تعلیمات دینی 3

11.80

زبان خارجی 3

11.8

سلامت و بهداشت

3.44

ریاضی و آمار 3

6

علوم و فنون ادبی 3

7.8

عربی 3

8.6

تاریخ 3

6

احکام 3

3.5

علوم و معارف قرآنی 3

7

فلسفه 2

5.1

توضیحات کامل و راهنمای جامع انتخاب رشته انسانی

ضرایب دروس کنکور هنر

کنکور هنر در ۳ درس اختصاصی یعنی دروس درک عمومی هنر ، درک عمومی ریاضی و فیزیک و خلاقیت تصویری و تجسمی برگزار میشود . البته کنکور هنر دارای آزمون عملی میباشد و با توجه به علاقه مندی داوطلب امکان اضافه شدن دروس اختصاصی وجود دارد . ضرایب دروس کنکور هنر را از جدول پایین مشاهده کنید.

ضرایب دروس اختصاصی کنکور هنر

درس

ضریب

درک عمومی هنر

12

درک عمومی ریاضی و فیزیک

5

زبان عربی

3

ضرایب سوابق تحصیلی در کنکور هنر

درس

ضریب

فارسی 3

21.63

عربی 3

19.13

دینی 3

11.80

اصول عقاید 3

11.8

زبان خارجی 3

3.44

سلامت و بهداشت

6

ضرایب دروس کنکور زبان های خارجی

کنکور زبان های خارجی تنها دارای یک درس تخصصی به نام زبان تخصصی است و داوطلبان باید به این درس بر اساس تعداد سوالات مشخص در زمان تعیین شده پاسخ دهند . ضریب این درس در کنکور زبان خارجی را میتوانید از جدول پایین مشاهده کنید.

ضرایب دروس اختصاصی کنکور زبان های خارجی

درسضریب
زبان تخصصی۱

ضرایب سوابق تحصیلی در کنکور زبان های خارجی

درس

ضریب

فارسی 3

21.63

عربی 3

19.13

دینی 3

11.80

اصول عقاید 3

11.8

زبان خارجی 3

3.44

سلامت و بهداشت

6

نکته ❗❗

موضوعی که بسیار مورد اهمیت است و از ضرایب دروس میشه متوجه شد این است که در کنکور ۱۴۰۳ سوابق تحصیلی دروس عمومی نقش بیشتری دارد و داوطلبانی که میتوانند در دروس عمومی نمره خوبی داشته باشند به سادگی حجم زیادی از ۴۰ درصد سوابق تحصیلی را تصاحب میکنند.

بسیاری از دانش آموزان بدون اطلاع از این موضوع تمام وقت و انرژی را روی دروس اختصاصی میگذارند یا روی درس هایی که ضریب بالایی دارد زمان نمیگذارند و تنها فکر میکنند باید معدل بالایی داشته باشند در حالی که معدل ملاک نیست و نمره هر درس نقش خودش را بازی میکند!

ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی

نظام سالی واحدی یا همان نظام قدیم هم بطور مجزا دارای جدول سوابق تحصیلی است تا حقی از فارغ التحصیلان دیپلم در این نظام آموزشی ضایع نشود . کنکور سراسری بصورت واحد برگزار میشود یعنی فقط بر اساس دروس نظام جدید و داوطلب نظام سالی واحدی باید حتما دروس کنکور نظام جدید را پاسخ دهد.

اما در رابطه با تاثیر سوابق تحصیلی با توجه به گروهی که داوطلب در آن شرکت میکند و دیپلمی که دارد نمرات هر درس دارای ضریب مشخص است و تاثیر هر درس در کنکور متفاوت خواهد بود .در نظر داشته باشید داوطلبان نظام قدیم میتوانند جهت بهبود سوابق تحصیلی در امتحانات نهایی نظام جدید با عنوان ترمیم معدل شرکت کنند.

اطلاع از تاثیر هر درس در کنکور برای داوطلبان نظام قدیم امری حیاتی است چون اگر فقط به فکر کنکور باشند یا در کنکور رشته ای غیر متجانس با دیپلم شرکت کنند با توجه به فاصله ای که از کنکور گرفته اند همینطور پاسخ دهی به دروس اختصاصی نظام جدید تا حد زیادی شانس کسب رتبه خوب برای آن ها کاهش میابد.

برای مثال داوطلب کنکور با دیپلم سالی واحدی و معدل ۱۲ که دیپلم ریاضی دارد و میخواهد در کنکور تجربی شرکت کند عملا تنها نمرات دروس عمومی برایش محاسبه میشود که از آن هم نمیتواند نمره خوبی کسب کند و چاره ای نیست جز اینکه در کنکور میانگین درصد دروس اختصاصی بالای ۸۰ بزند تا شانس قبولی در رشته های پزشکی بدست بیاورد.

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک

مقطع

درس

ضریب

دیپلم

زبان فارسی 3

8.93

دیپلم

ادبیات فارسی 3

8.93

دیپلم

عربی 3

9.86

دیپلم

تعلیمات دینی و قرآن 3

13.62

دیپلم

زبان خارجی 3

12.62

دیپلم

حسابان

5.88

دیپلم

هندسه 2

4.63

دیپلم

جبر و احتمال

3.92

دیپلم

فیزیک 3

8.34

دیپلم

شیمی

7.49

پیش دانشگاهی

زبان فارسی

6.16

پیش دانشگاهی

معارف اسلامی

4.88

پیش دانشگاهی

حساب دیفرانسیل و انتگرال

1.96

پیش دانشگاهی

فیزیک

2.78

   ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم تجربی

مقطع

درس

ضریب

دیپلم

زبان فارسی 3

8.58

دیپلم

ادبیات فارسی 3

8.58

دیپلم

عربی 3

9.52

دیپلم

تعلیمات دینی و قرآن 3

13.09

دیپلم

زبان خارجی 3

12.27

دیپلم

زیست شناسی 2

9.02

دیپلم

شیمی 3

9.91

دیپلم

ریاضی 3

6.88

دیپلم

فیزیک 3

4.64

دیپلم

زمین شناسی

2.56

پیش دانشگاهی

زبان فارسی

5.86

پیش دانشگاهی

معارف اسلامی

4.56

پیش دانشگاهی

زیست شناسی

3

پیش دانشگاهی

فیزیک 

1.55

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم انسانی

مقطع

درس

ضریب

دیپلم

زبان فارسی تخصصی

16.96

دیپلم

تعلیمات دینی و قرآن 3

15.45

دیپلم

زبان خارجی 3

12.54

دیپلم

ریاضی

6

دیپلم

ادبیات فارسی تخصصی

2.92

دیپلم

آرایه های ادبی

2.92

دیپلم

عربی 3

3.83

دیپلم

تاریخ ایران و جهان 2

7

دیپلم

جغرافیا 2

6

دیپلم

جامعه شناسی 2

7

دیپلم

فلسفه و منطق

5.1

پیش دانشگاهی

زبان فارسی

5.84

پیش دانشگاهی

معارف اسلامی

5.21

پیش دانشگاهی

ادبیات فارسی

1.95

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی

مقطع

درس

ضریب

دیپلم

زبان فارسی

16.96

دیپلم

اصول عقاید 2

15.45

دیپلم

زبان خارجی 3

12.54

دیپلم

ریاضی

2.92

دیپلم

ادبیات فارسی

2.92

دیپلم

عربی 3

3.83

دیپلم

تاریخ اسلام 2

7

دیپلم

جامعه شناسی 2

6

دیپلم

فلسفه و منطق

7

دیپلم

اخلاق 2

5.1

پیش دانشگاهی

تفسیر علوم قرآنی

5.84

پیش دانشگاهی

زبان فارسی

5.21

پیش دانشگاهی

اصول عقاید

1.95

پیش دانشگاهی

ادبیات عرب

1.95

پیش دانشگاهی

فقه و اصول

1.95

 ضرایب سوابق تحصیلی در کنکور هنر و زبان های خارجی

مقطع

درس

ضریب

دیپلم

زبان فارسی 3

8.11

دیپلم

ادبیات فارسی 3

8.11

دیپلم

عربی 3

905

دیپلم

تعلیمات دینی 3

12.39

دیپلم

اصول عقاید 2

12.39

دیپلم

زبان خارجی 3

11.80

پیش دانشگاهی

زبان فارسی

5.41

پیش دانشگاهی

معارف اسلامی

4.13

پیش دانشگاهی

اصول عقاید

4.13

هوشیار باش

تاثیر هر درس در کنکور سراسری را بدانی و بر اساس ضرایب دروس کنکور همچنین ضرایب سوابق تحصیلی هر درس برنامه ریزی و تمرینات کافی داشته باشی در غیر اینصورت با توجه به قدرت رقبا و بالا بودن کیفیت آموزشی در بسیار از نقاط کشور و وجود امکاناتی همچون مشاور و منابع مختلف از دیگر داوطلبان جا خواهی ماند!

در آکادمی کنکور مشاور سعی کردیم در هر رشته رتبه برترهایی گرد هم بیاوریم تا صفر تا صد کنکور را برای شما تشریح کنند و بهترین برنامه ریزی و البته حرفه ای ترین و اصولی ترین روش های کسب نتیجه را به شما عزیزان آموزش دهند.

کافیه همین الان با ما تماس بگیرید و از جلسه رایگان مشاوره با رتبه برتر استفاده کنید.

تماس با کنکور مشاور

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید