لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

رشته های واحد الکترونیک دانشگاه آزاد

رشته های واحد الکترونیک دانشگاه آزاد

با توجه به پیشرفت زیر ساخت های الکترونیکی و آموزش از راه دور کشور بصورت اینترنتی واحد های آموزشی تحت عنوان واحد الکترونیک در دانشگاه آزاد تاسیس شد تا افرادی که به دلیل مشغله کاری یا کمبود زمان برای حضور در کلاس امکان تحصیل حضوری را ندارند بتوانند به راحتی در رشته دلخواه ادامه تحصیل دهند. رشته های واحد الکترونیک دانشگاه آزاد به مرور زمان کامل تر شد و در حال حاضر علاقه مندان انتخاب های زیادی برای تحصیل در واحد الکترونیک دانشگاه آزاد را دارند.

مطلب پیشنهادی به شما : رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد

رشته های واحد الکترونیک دانشگاه آزاد در مقاطع مختلفی همچون کارشناسی پیوسته و حتی کارشناسی ارشد ارائه میشود.در این مقاله معرفی کامل واحد الکترونیک دانشگاه آزاد و همچنین لیست رشته های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این واحد و از همه مهم تر اعتبار مدرکی این واحد را بررسی میکنیم.

لیست رشته های مقطع کارشناسی واحد الکترونیک دانشگاه آزاد

لیست رشته های مقطع کارشناسی واحد الکترونیک دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی هر ساله در دو نوبت مهر ماه و بهمن ماه بصورت با کنکور و بدون کنکور یا همان پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در واحد های مختلف خود اقدام به پذیرش دانشجو میکند.یکی از واحد های دانشگاه آزاد واحد الکترونیک است که در گروه های مختلف آموزشی بر اساس جدوال زیر دانشجو میپذیرد.

گروه علوم انسانی
فلسفه و حکمت اسلامیعلوم قرآن و حدیث
ادیان و عرفانفقه و مبانی حقوق اسلامی
تاریخ و تمدن ملل اسلامیجامعه شناسی
مردم شناسیمدد کاری اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعیروزنامه نگاری
روابط عمومیبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون
علوم تربیتیمطالعات خانواده
روانشناسیحقوق
علوم سیاسیعلوم قضایی
اقتصادبانکداری اسلامی
تاریخمدیریت بازرگانی
مدیریت بیمهمدیریت دولتی
مدیریت صنعتیمدیریت امور بانکی
مدیریت مالیحسابداری
مدیریت امور گمرکیمدیریت فرهنگی و هنری
مدیریت کسب و کارعلوم ورزشی
جغرافیامشاوره
علم اطلاعات و دانش شناسی
گروه ریاضی فیزیک – رشته های مهندسی
علوم کامپیوترریاضی و کاربردها
فیزیکفیزیک مهندسی
مهندسی پزشکیمهندسی برق
مهندسی شیمیمهندسی پلیمر
مهندسی نفتمهندسی صنایع
ایمنی صنعتیمهندسی نقشه برداری
مهندسی عمرانمهندسی ورزشی
مهندسی معدنمهندسی مکانیک
مهندسی مواد و متالوژیمهندسی ساخت و تولید
مهندسی نساجیمهندسی کامپیوتر
مهندسی هوافضامهندسی اپتیک و لیزر
مهندسی هسته ایعلوم و مهندسی آب
علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم مهندسی محیط زیست
مهندسی معماریمعماری داخلی
مهندسی شهر سازی
گروه علوم تجربی
شیمی کاربردیشیمی محض
زمین شناسیمیکروبیولوژی
زیست شناسی دریازیست فناوری
زیست شناسی سلولی و مولکولیزیست شناسی گیاهی
زیست شناسی جانوری
گروه زبان های خارجی
زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات عربی
زبان و زبان شناسیزبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسیمترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات فرانسهزبان و ادبیات آلمانی
زبان و ادبیات ارمنی
گروه هنر
طراحی صنعتینقاشی
ارتباط تصویریمرمت بناهای تاریخی
طراحی پارچهنوازندگی موسیقی ایرانی
بازیگریطراحی صحنه
عکاسیادبیات نمایشی
نمایش عروسکیکارگردانی
فناوری صدا

انتخاب رشته واحد الکترونیک دانشگاه آزاد در ۵ گروه اصلی آموزشی بصورت با کنکور یا بر اساس سوابق تحصیلی طبق جداول بالا قابل انجام است البته بعضی از رشته ها مانند روانشناسی بصورت شناور در گروه های آموزشی دیگر هم وجود دارند و تقریبا تمام رشته ها بجز رشته های پزشکی و پیراپزشی در واحد الکترونیک دانشگاه آزاد قابل انتخاب هستند.

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد واحد الکترونیک دانشگاه آزاد

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد واحد الکترونیک دانشگاه آزاد

در انتخاب رشته کارشناسی ارشد هر شخصی میتواند در یک زیر گروه اصلی و یک گروه شناور در کنکور شرکت کند و بر اساس کنکوری که داده است.

با توجه به گرایش های آن رشته اقدام به انتخاب رشته نماید.لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد الکترونیک بر اساس جداول زیر میباشد.

گروه علوم انسانی – کارشناسی ارشد
گرایش های زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی_ادبیات تطبیقی
گرایش های زبان عربی
زبان و ادبیات عربی
گرایش های علوم اقتصادی
اقتصاد اسلامیبانک داری اسلامی
توسعه اقتصادی و برنانه ریزیبرنامه ریزی سیستم های اقتصادی
گرایش های علوم جغرافیایی
جغرافیای سیاسیجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری_آمایش شهریطبیعت گردی
آب و هوا شناسی آب -آب و هوا شناسی محیطیژئو مورفولوژی و آمایش محیط
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییبرنامه ریزی کالبدی-فضایی
سیستم اطلاعات جغرافیاییسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 
گرایش های تاریخ
تاریخ ایران باستانتاریخ عمومی جهان
تاریخ اسلامتاریخ ایران اسلامی
مطالعات خلیج فارس
گرایش های تربیت بندی و علوم ورزشی
مدیریت بازاریابی در ورزش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیمدیریت رسانه های ورزشی
مدیریت رویدادهای ورزشیرفتار حرکتی-رشد حرکتی
رفتار حرکتی-یاد گیری و کنترل حرکتی آموزش تربیت بدنی
بیومکانیک ورزشی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
گرایش های زبان شناسی
زبان های ایران باستان زبان شناسی همگانی
مجموعه علوم اجتماعی
جامعه شناسیمردم شناسی
پژوهش علوم اجتماعیجمعیت شناسی
جامعه شناسی ورزشی
گرایش های الهیات و معارف اسلامی
علوم و قرآن حدیثعلوم حدیث-نهج البلاغه
عرفان اسلامی فلسفه و کلام اسلامی
  تاریخ و تمدن ملل اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
گرایش های فلسفه
فلسفه
گرایش های علوم سیاسی و روابط بین الملل
روابط بین المللعلوم سیاسی
مطالعات منطقه ایاندیشه سیاسی در اسلام
گرایش های روانشناسی
سنجش و اندازه گیری روان شناسی تربیتی
آموزش کودکان استثناییروانشناسی شخصیت
روانشناسی اسلامیروانشناسی مثبت گرا
روانشناسی صنعتی و سازمانیروانشناسی عمومی
گرایش های علوم و ارتباطات اجتماعی 
علوم ارتباط اجتماعیمطالعات فرهنگی و رسانه
گرایش های علوم تربیتی
برنامه ریزی درسیتکنولوژی آموزشی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت اسلامی
آموزش و پرورش پیش دبستانیتحقیقات آموزشی
مدیریت آموزشیآموزش بهسازی منابع انسانی
گرایش های زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسیآموزش زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
گرایش های زبان فرانسه
زبان و ادبیات فرانسه آموزش زبان فرانسه
مترجمی زبان فرانسه
گرایش های زبان آلمانی
آموزش زبان آلمانی
گرایش های علم اطلاعات و دانش شناسی
مطالعات کتابخانه های عمومیمدیریت اطلاعات
علم اطلاعات و دانش شناسیزن و خانواده
مطالعات زنان 
گرایش های علوم ارتباطات اجتماعی
مطالعات فرهنگی و رسانه
گرایش های حسابداری
حسابداریحسابرسی
گرایش های حقوق
حقوق بین المللحقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصیحقوق عمومی
حقوق تجارت بین المللحقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق مالی – اقتصادی حقوق محیط زیست
گرایش های مدیریت
مدیریت دولتی-طراحی سازمان های دولتی مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی
مدیریت صنعتیمدیریت عملکرد
مدیریت بازرگانی کارآفرینی
مدیریت استراتژیکمدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی
مدیریت صنعتی_تولید و عملیاتمدیریت فناوری اطلاعات
گرایش های مشاوره
مشاوره – مشاوره توانبخشی
گرایش های محیط زیست
مدیریت بهداشتایمنی و محیط زیست
گرایش های مدیریت کسب و کار امور شهری
مدیریت امور شهریمدیریت کسب و کار-بازاریابی
گرایش های علوم فرهنگی
امور فرهنگی-مدیریت امور فرهنگیامور فرهنگی-برنامه ریزی امور فرهنگی

گرایش های کارشناسی ارشد گروه علوم پایه
گرایش های تاریخ فلسفه و علم
فلسفه علم
گرایش های کارشناسی ارشد گروه فنی مهندسی
گرایش های مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک
گرایش های ایمنی صنعتی
مدیریت بهداشت-ایمنی و محیط زیست
گرایش های مهندسی صنایع
مدیریت مهندسیکیفیت و بهره وری

گرایش های کارشناسی ارشد گروه هنر
گرایش های هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
پژوهش هنر
گرایش های هنر های نمایشی و سینما
ادبیات نمایشی
گرایش های برنامه ریزی شهری
مدیریت شهری برنامه ریزی شهری منطقه ای
گرایش های هنر های تصویری و طراحی
ارتباط تصویری

در مجموعه رشته های مقطع کارشناسی ارشد که در واحد الکترونیک دانشگاه آزاد تدریس میشود شما علاوه بر رشته شانس ورود به گرایش مورد نظرتان بر اساس اولویتی که در علاقه و انتخاب رشته هست را دارید.لطفا قبل از ورود به هر گرایشی اطلاعات لازم و کافی درباره آن بدست آورید.

اعتبار مدرک واحد الکترونیک دانشگاه آزاد

اعتبار مدرک واحد الکترونیک دانشگاه آزاد

? تقریبا تمام جنس های دانشگاهی کشور واحدی تحت عنوان واحد الکترونیک برای تحصیل غیر حضوری دارند و طبیعتا خیلی از داوطلبین در درجه اول به اعتبار مدرک دانشگاهی فکر میکنند.مدرک دانشگاهی از لحاظ اعتبار در اولویت استخدام و بازار کار و قابلیت داشتن ترجمه و گرفتن پذیرش خارج از کشور همچنین امکان ورود به مقاطع بالاتر در خود ایران تقسیم بندی میشود.

بر اساس رتبه بندی مدرکی دریافت مدرک واحد الکترونیک به دلیل اینکه واحد الکترونیک در مدرک درج میشود از پایین ترین اعتبار برخوردار است اما درباره دانشگاه آزاد این موضوع صادق نیست و مدرک تحصیلی دانشجویان واحد الکترونیک دانشگاه ازاد را واحد تهران مرکز این دانشگاه صادر میکند.

پس اگر بخواهیم نتیجه گیری کنیم میتوان گفت درست که دانشجو در واحد الکترونیک تحصیل کرده است اما بعد از اتمام تحصیل شخصی متوجه این موضوع نخواهد شد و تصور بر این است که دانشجو در واحد تهران مرکز بعنوان قدیمی ترین واحد دانشگاه آزاد تحصیل کرده است.

مزایا و معایب واحد الکترونیک

مزایا و معایب واحد الکترونیک

?مزایای واحد الکترونیک دانشگاه آزاد :

✔️تحصیل بصورت غیر حضوری است و صرفه جویی در وقت و زمان اتفاق میوفتد.

✔️بدون از دست دادن برنامه کاری روز مره و حتی خروج از منزل میشود تحصیل کرد.

✔️اعتبار مدرک هیچ گونه تفاوتی با اعتبار مدرک دیگر واحد های دانشگاه آزاد ندارد

✔️میشود به سادگی و از طریق سامانه انتخاب رشته دانشگاه آزاد این واحد را انتخاب کرد

?معایب واحد الکترونیک :

✔️ممکن است به دلیل تحصیل غیر حضوری کیفیت کافی و مشابه با کلاس های حضوری اتفاق نیوفتد

✔️تمامی رشته های تحصیلی در این دانشگاه وجود ندارد

✔️هیچ کدام از رشته های پزشکی و پیراپزشی در این واحد وجود ندارد

✔️واحد الکترونیک در تهران است و امتحانات حتما بصورت حضوری برگزار میشود

✔️در صورت نبود امکانات کافی برای اتصال به سامانه مانند اینترنت پر سرعت دانشجو دچار مشکل میشود.

حالا شما باید تصمیم بگیرید که برای ادامه تحصیل دوست دارید وارد واحد الکترونیک دانشگاه آزاد شوید یا نه و اینکه شرایط این واحد برای تحصیل شما مناسب است یا خیر.در هر صورت میتوانید برای مشاوره تلفنی و حضوری با آکادمی کنکور مشاور تماس بگیرید تا بهترین و موثر ترین راه تحصیلی برایتان روشن شود.

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

6 پاسخ

 1. سلام وقت بخیر ثبت نام نوبت دوم دانشگاه ازاد واحد مجازی کی هست

  و اینکه هنرستان شاخه کار و دانش رشته تصویر سازی رایانه ای خوندم با معدل کل

  ۱۴/۱۳ شدم

  میتونم واحد مجازی دانشگاه آزاد کارشناسی پیوسته رشته علوم تربیتی بخونم

 2. با سلام،رشته ی سینما مقطع کارشناسی ارشد،چطور میتونم مجازی ثبت نام کنم؟آیا الان که بهمن ماه هست هم امکان پذیره؟
  متشکرم

 3. سلام با معدل ۱۶/۵۸ در رشته کارشناسی پرستاری میتوانم در کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بدون کنکور شرکت کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید