لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان یکی از دانشگاه های دارای شرایط خاص و قطعا پر طرفدارترین دانشگاه شرایط خاص میباشد. به همین دلیل خیلی از داوطلبان کنکور 1402 به دنبال این هستند که از رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان مطلع شوند.

آکادمی کنکور مشاور سعی دارد تا شما عزیزان را با حدود رتبه های قبولی دانشگاه فرهنگیان در گروه های مختلف آزمایشی کنکور همچنین در شهر های مختلف آشنا کند. دقت داشته باشید قبولی های فرهنگیان بصورت بومی است پس اطلاعا از رتبه های قبولی هر شهر کمک بزرگی به داوطلب میکند.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان

برای اینکه از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان مطلع بشیم اول باید گروه آزمایشی را مشخص کنیم. برای مثال آخرین رتبه قبولی فرهنگیان در گروه تجربی با گروه هنر یا گروه ریاضی بسیار متفاوت است چون تعداد شرکت کنندگان و میزان پذیرش ها بسیار فرق دارد.

همچنین باید رشته های دبیری فرهنگیان را هم در نظر گرفت چون ممکن است علاقه مندی برای دبیری زیست در گروه تجربی یا دبیری ادبیات در گروه انسانی و به همین ترتیب دبیری ریاضی در گروه ریاضی و فنی نسبت به رشته های دیگر در همان گروه بیشتر باشد.

در نهایت ظرفیت هر استان بر اساس رشته های اعلام شده و محل تحصیل دانشجویان فرهنگیان اهمیت دارد. چون ممکن است خیلی از شهر ها در استان های مختلف با توجه به محل تحصیل و محل اشتغال انتخاب نشود در نتیجه این موضوع هم در پیش بینی آخرین رتبه های قبولی نقش دارد.

توجه

دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه دارای تعهد خدمت است یعنی دانشجویان بعد از تحصیل و بورسیه توسط دانشگاه فرهنگیان باید متعهد شوند مدتی را بعد از تحصیل حتما در خدمت وزارت آموزش و پرورش باشند در نتیجه حتما در زمان انتخاب کد رشته ها به محل تحصیل و اشتغال و نوع رشته دقت کافی کنید.

خبر خوب برای علاقه مندان دانشگاه فرهنگیان

در انتخاب رشته کنکور 1402 شرط سنی برای فرهنگیان برداشته شده است. قبلا شرط سنی 22 سال بود و بعد به 24 سال تغییر کرد و برای سال 1402 تمام داوطلبان تا سن 40 سال بدون داشتن مشکل نظام وظیفه میتوانند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند.

حالا که متوجه شدید نحوه محاسبه آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان به چه صورت است تمام گروه های آزمایشی را در رشته های مختلف دبیری بررسی میکنیم تا دید کلی نسبت به این موضوع داشته باشید.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی

داوطلبان گروه ریاضی در ابتدا باید بدانند که به کدام دسته از رشته های دبیری علاقه مند هستند حتی میتوانند کد رشته های مختلفی در انواع رشته های اعلام شده را انتخاب کنند. البته به قدری رقابت در گروه زیادی زیاد است که حتی خیلی از داوطلبان فقط قصد ورود دارند و به نام رشته توجهی نمیکنند.

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان گروه آزمایشی ریاضی و فنی
آموزش ریاضی
آموزش فیزیک
آموزش تربیت بدنی
آموزش ابتدایی
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه ( آموزش کودکان استثنایی )
آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه ریاضی
رشتهمحل تحصیلآخرین رتبه قبولی
آموزش ریاضیتهران7432
آموزش ریاضیاصفهان7851
آموزش ریاضیتبریز7635
آموزش فیزیککرمانشاه8752
آموزش فیزیکسنندج9154
آموزش فیزیکساری8925
آموزش ابتداییتهران10254
آموزش ابتدایییزد10845
آموزش کودکان استثناییتهران12874
آموزش کودکان استثناییاصفهان13095
آموزش تربیت بدنیکرمانشاه14564
آموزش تربیت بدنیهمدان14782

توجه

آخرین رتبه های قبولی با توجه به سهمیه داوطلب و شهر های مختلف آورده شده است و میتوان حدود رتبه را با توجه به همین موضوع برای دیگر شهر ها پیش بینی کرد.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور زبان

کنکور زبان داوطلبان کمی دارد و اکثر داوطلبان برای ورود به رشته های متمرکز تمرکز میکنند و میتوان از این فرصت برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان استفاده کرد. همچنین باید در نظر داشته باشید پذیرش آموزش زبان انگلیسی تعداد کمی نسبت به گروه های دیگر آموزشی کنکور دارد.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه  زبان های خارجی
رشتهمحل تحصیلآخرین رتبه قبولی
آموزش زبانتهران745
آموزش زبانتبریز784
آموزش زبانمشهد954
آموزش زبانقم694
آموزش زبانلرستان1245
آموزش زبانهمدان986
آموزش زبانهرمزگان1456
آموزش زبانزاهدان1345
آموزش زبانگلستان1002

توجه

آخرین رتبه های قبولی رشته زبان با توجه به سهمیه داوطلب و شهر های مختلف آورده شده است و میتوان حدود رتبه را با توجه به همین موضوع برای دیگر شهر ها پیش بینی کرد.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی

آخرین رتبه قبولی در گروه تجربی کمی پیچیده است چون اکثر داوطلبان در اولویت اول وارد رشته های پزشکی و پیراپزشکی میشوند البته بعضی ها هم با وجود رتبه خوب فرهنگیان را انتخاب میکنند پس حتما باید آخرین رتبه های قبولی را در نظر داشته باشید تا انتخاب رشته صحیحی انجام دهید.

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان گروه آزمایشی علوم تجربی
آموزش زیست شناسی
آموزش شیمی
آموزش علوم
آموزش ابتدایی
آموزش کودکان استثنایی
آموزش تربیت بدنی
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه ( آموزش کودکان استثنایی )
آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه  علوم تجربی
آموزش زیست شناسیتهران6742
آموزش زیست شناسیتبریز5314
آموزش زیست شناسیاردبیل5597
آموزش زیست شناسیقم4675
آموزش زیست شناسیمهاباد7458
آموزش زیست شناسییاسوج6985
آموزش شیمیتهران8741
آموزش شیمیایلام4987
آموزش تربیت بدنیاصفهان7854
آموزش تربیت بدنیاردبیل7983
آموزش کودکان استثناییتهران11897
آموزش کودکان استثناییفسا6874
آموزش ابتداییتبریز3248
آموزش ابتداییقم8547
آموزش ابتداییبندر عباس6874

توجه

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان در گروه تجربی نوسانات زیادی دارد و ممکن است به دلیل علاقه مندی های متفاوت داوطلبان شانس برای رتبه های نه چندان خوب وجود داشته باشد.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی

رشته انسانی با توجه به ماهیتی که دارد بیشترین پذیرش را در دانشگاه فرهنگیان به خود اختصاص داده است همچنین مجموعه رشته های دبیری گروه انسانی نسبت به گروه های دیگر بیشتر و متنوع تر است. در کل شانس قبولی در رشته انسانی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان بیشتر است.

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان گروه آزمایشی علوم انسانی
آموزش زبان و ادبیات فارسی
آموزش عربی
آموزش تاریخ
آموزش جغرافیا
آموزش الهیات
آموزش علوم اجتماعی
آموزش مشاوره و راهنمایی
آموزش ابتدایی
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه( آموزش کودکان استثنایی )
امور تربیتی
آموزش تربیت بدنی

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه علوم انسانی
رشتهمحل تحصیلآخرین رتبه قبولی
آموزش زبان و ادبیات فارسیتهران565
آموزش زبان و ادبیات فارسیتبریز645
آموزش زبان و ادبیات فارسیاصفهان621
آموزش زبان و ادبیات فارسیسمنان1896
آموزش زبان و ادبیات فارسیرشت5478
آموزش زبان و ادبیات فارسیلرستان2457
آموزش زبان عربیمشهد741
آموزش زبان عربیتبریز694
آموزش زبان عربیاردبیل1234
آموزش زبان عربیقم1321
آموزش علوم اجتماعیتهران537
آموزش علوم اجتماعیاهواز845
آموزش علوم اجتماعیشیراز567
آموزش علوم اجتماعییاسوج5789
آموزش تاریخاصفهان984
آموزش تاریخهمدان1035
آموزش تاریخبندرعباس2968
آموزش جغرافیاتهران937
آموزش جغرافیااصفهان879
آموزش ابتداییتهران176
آموزش ابتداییخرم آباد4239
آموزش ابتداییسیستان و بلوچستان3745
آموزش کودکان اسثناییتهران239
آموزش کودکان اسثناییگلستان1896
آموزش تربیت بدنیتهران7456
آموزش تربیت بدنیاصفهان6987
آموزش تربیت بدنیتبریز11456
آموزش تربیت بدنیالیگودرز12846

توجه

با یک نگاه ساده به آخرین رتبه قبولی در گروه علوم انسانی و رشته های مختلف متوجه میشید که ورود به دانشگاه فرهنگیان از اولویت های اصلی داوطلبان کنکور انسانی است و حتی رتبه های زیر 1000 تمایل زیادی برای ورود به شغل دبیری دارند.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته هنر

هنر هم جز گروه های آزمایشی ای است که تعداد داوطلبان آن زیاد نیستند اما رقابت برای ورود به دانشگاه با توجه به آزمون عملی زیاد است. در مورد دانشگاه فرهنگیان  هم با توجه به محدودیت رشته های هنر و ظرفیت کم داوطلبان کار سختی برای قبولی دارند.

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان گروه آزمایشی هنر
آموزش هنر
ارتباط تصویری
آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه هنر
رشتهمحل تحصیلآخرین رتبه قبولی
آموزش هنرتهران421
آموزش هنراصفهان384
آموزش هنرمشهد396
آموزش هنرشیراز514
آموزش هنراردبیل721
آموزش هنرسنندج697
ارتباط تصویریتهران245
ارتباط تصویریشیراز352
ارتباط تصویریقم687

لیست رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان به تفکیک شهر

در ادامه آخرین رتبه های قبولی دانشگاه فرهنگیان در شهر ها و مناطق مختلف کشور بصورت کلی در گروه های ازمایشی مختلف را برای شما بررسی میکنیم.

توجه

دقت داشته باشید این رتبه ها با توجه به قبولی های سال های مختلف و شرایط و ظرفیت پذیرش در همان سال میباشد پس حتما با مشاور انتخاب رشته مشورت کنید تا شرایط پذیرش فرهنگیان در سال جاری برای شما روشن شود.

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان

دبیری ریاضی9654
دبیری زیست شناسی8746
دبیری عربی964
آموزش ارتباط تصویری378

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان تهران

دبیری فیزیک  8745
دبیری زبان و ادبیات فارسی469
دبیری شیمی6324
دبیری آموزش زبان 325
آموزش هنر 289

              

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

دبیری فیزیک 7968
دبیری زبان و ادبیات فارسی504
دبیری شیمی7635
دبیری آموزش زبان309
آموزش هنر   248

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان شهر کرد

دبیری فیزیک 9874
دبیری زبان و ادبیات فارسی693
دبیری شیمی7059
دبیری آموزش زبان415
آموزش هنر   398

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

دبیری فیزیک 7365
دبیری زبان و ادبیات فارسی496
دبیری شیمی6598
دبیری آموزش زبان387
آموزش هنر   328

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان شیراز

دبیری فیزیک 7963
دبیری زبان و ادبیات فارسی329
دبیری شیمی4057
دبیری آموزش زبان196
آموزش هنر   97

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گرگان

دبیری فیزیک 1014
دبیری زبان و ادبیات فارسی649
دبیری شیمی368
دبیری آموزش زبان543
آموزش هنر   324

رتبه قبولی ساری

دبیری ریاضی1287
دبیری زیست شناسی6982
دبیری عربی645
آموزش ارتباط تصویری94

رتبه قبولی یاسوج

دبیری ریاضی3984
دبیری زیست شناسی9036
دبیری عربی469
آموزش ارتباط تصویری523

رتبه قبولی خرم آباد

دبیری ریاضی14965
دبیری زیست شناسی6984
دبیری عربی8006
آموزش ارتباط تصویری236

رتبه قبولی کرج

دبیری ریاضی6458
دبیری زیست شناسی7259
دبیری عربی371
آموزش ارتباط تصویری37

رتبه قبولی مشهد

دبیری ریاضی9547
دبیری زیست شناسی7456
دبیری عربی587
آموزش ارتباط تصویری284

رتبه قبولی یزد

دبیری ریاضی8456
دبیری زیست شناسی7126
دبیری عربی1019
آموزش ارتباط تصویری495

رتبه قبولی زنجان

دبیری ریاضی12748
دبیری زیست شناسی10874
دبیری عربی1345
آموزش ارتباط تصویری249

رتبه قبولی کاشان

دبیری ریاضی4785
دبیری زیست شناسی13845
دبیری عربی712
آموزش ارتباط تصویری105

توجه

تمام رتبه های گفته شده مربوط به 5 سال اخیر کنکور سراسری است که با توجه به محدودیت های سنی 22 سال و 24 سال توانسته بودند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند. در سال 1402 محدودیت سنی نخواهیم داشت همچنین سوابق تحصیلی تاثیر گذار هستند پس تغییرات اساسی در پذیرش فرهنگیان رخ میدهد.

در پایان

آکادمی کنکور مشاور بعنوان تخصصی ترین مرکز مشاوره و انتخاب رشته کنکور در گروه های مختلف تحصیلی کشور فعالیت دارد و قطعا با توجه به تجربه مشاوران مجموعه میتوانید در بهترین رشته و دانشگاه ممکن پذیرفته شوید.

حتما همین الان با ما تماس بگیر تا به تمام سوالاتت پاسخ داده شود.

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

مصوبه جدید کنکور 1403
قوانین جدید
nima

مصوبه جدید کنکور 1403

امروز 28 شهریور ماه 1402 اخبار جدیدی از مجلس در رابطه با مصوبه جدید کنکور 1403 منتشر شد. در این مصوبه شرایط کنکور 1403 و

بیشتر بخوانید »
منابع کنکور زبان 1403
دسته‌بندی نشده
nima

منابع کنکور زبان 1403

کنکور زبان جز کنکورهای شناوری است که تمام اشخاص دارای دیپلم نظام سالی واحدی و ترمی واحدی 12 ساله و همچنین تمام نظام جدید ها

بیشتر بخوانید »
برای تماس با مشاور کلیک کنید