لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان یکی از دانشگاه های دارای شرایط خاص و قطعا پر طرفدارترین دانشگاه شرایط خاص میباشد. به همین دلیل خیلی از داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ به دنبال این هستند که از رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان مطلع شوند.

آکادمی کنکور مشاور سعی دارد تا شما عزیزان را با حدود رتبه های قبولی دانشگاه فرهنگیان در گروه های مختلف آزمایشی کنکور همچنین در شهر های مختلف آشنا کند. دقت داشته باشید قبولی های فرهنگیان بصورت بومی است پس اطلاعا از رتبه های قبولی هر شهر کمک بزرگی به داوطلب میکند.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان

برای اینکه از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان مطلع بشیم اول باید گروه آزمایشی را مشخص کنیم. برای مثال آخرین رتبه قبولی فرهنگیان در گروه تجربی با گروه هنر یا گروه ریاضی بسیار متفاوت است چون تعداد شرکت کنندگان و میزان پذیرش ها بسیار فرق دارد.

همچنین باید رشته های دبیری فرهنگیان را هم در نظر گرفت چون ممکن است علاقه مندی برای دبیری زیست در گروه تجربی یا دبیری ادبیات در گروه انسانی و به همین ترتیب دبیری ریاضی در گروه ریاضی و فنی نسبت به رشته های دیگر در همان گروه بیشتر باشد.

در نهایت ظرفیت هر استان بر اساس رشته های اعلام شده و محل تحصیل دانشجویان فرهنگیان اهمیت دارد. چون ممکن است خیلی از شهر ها در استان های مختلف با توجه به محل تحصیل و محل اشتغال انتخاب نشود در نتیجه این موضوع هم در پیش بینی آخرین رتبه های قبولی نقش دارد.

توجه

دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه دارای تعهد خدمت است یعنی دانشجویان بعد از تحصیل و بورسیه توسط دانشگاه فرهنگیان باید متعهد شوند مدتی را بعد از تحصیل حتما در خدمت وزارت آموزش و پرورش باشند در نتیجه حتما در زمان انتخاب کد رشته ها به محل تحصیل و اشتغال و نوع رشته دقت کافی کنید.

خبر خوب برای علاقه مندان دانشگاه فرهنگیان

در انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۲ شرط سنی برای فرهنگیان برداشته شده است. قبلا شرط سنی ۲۲ سال بود و بعد به ۲۴ سال تغییر کرد و برای سال ۱۴۰۲ تمام داوطلبان تا سن ۴۰ سال بدون داشتن مشکل نظام وظیفه میتوانند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند.

حالا که متوجه شدید نحوه محاسبه آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان به چه صورت است تمام گروه های آزمایشی را در رشته های مختلف دبیری بررسی میکنیم تا دید کلی نسبت به این موضوع داشته باشید.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی

داوطلبان گروه ریاضی در ابتدا باید بدانند که به کدام دسته از رشته های دبیری علاقه مند هستند حتی میتوانند کد رشته های مختلفی در انواع رشته های اعلام شده را انتخاب کنند. البته به قدری رقابت در گروه زیادی زیاد است که حتی خیلی از داوطلبان فقط قصد ورود دارند و به نام رشته توجهی نمیکنند.

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان گروه آزمایشی ریاضی و فنی
آموزش ریاضی
آموزش فیزیک
آموزش تربیت بدنی
آموزش ابتدایی
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه ( آموزش کودکان استثنایی )
آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه ریاضی
رشتهمحل تحصیلآخرین رتبه قبولی
آموزش ریاضیتهران۷۴۳۲
آموزش ریاضیاصفهان۷۸۵۱
آموزش ریاضیتبریز۷۶۳۵
آموزش فیزیککرمانشاه۸۷۵۲
آموزش فیزیکسنندج۹۱۵۴
آموزش فیزیکساری۸۹۲۵
آموزش ابتداییتهران۱۰۲۵۴
آموزش ابتدایییزد۱۰۸۴۵
آموزش کودکان استثناییتهران۱۲۸۷۴
آموزش کودکان استثناییاصفهان۱۳۰۹۵
آموزش تربیت بدنیکرمانشاه۱۴۵۶۴
آموزش تربیت بدنیهمدان۱۴۷۸۲

توجه

آخرین رتبه های قبولی با توجه به سهمیه داوطلب و شهر های مختلف آورده شده است و میتوان حدود رتبه را با توجه به همین موضوع برای دیگر شهر ها پیش بینی کرد.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور زبان

کنکور زبان داوطلبان کمی دارد و اکثر داوطلبان برای ورود به رشته های متمرکز تمرکز میکنند و میتوان از این فرصت برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان استفاده کرد. همچنین باید در نظر داشته باشید پذیرش آموزش زبان انگلیسی تعداد کمی نسبت به گروه های دیگر آموزشی کنکور دارد.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه  زبان های خارجی
رشتهمحل تحصیلآخرین رتبه قبولی
آموزش زبانتهران۷۴۵
آموزش زبانتبریز۷۸۴
آموزش زبانمشهد۹۵۴
آموزش زبانقم۶۹۴
آموزش زبانلرستان۱۲۴۵
آموزش زبانهمدان۹۸۶
آموزش زبانهرمزگان۱۴۵۶
آموزش زبانزاهدان۱۳۴۵
آموزش زبانگلستان۱۰۰۲

توجه

آخرین رتبه های قبولی رشته زبان با توجه به سهمیه داوطلب و شهر های مختلف آورده شده است و میتوان حدود رتبه را با توجه به همین موضوع برای دیگر شهر ها پیش بینی کرد.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی

آخرین رتبه قبولی در گروه تجربی کمی پیچیده است چون اکثر داوطلبان در اولویت اول وارد رشته های پزشکی و پیراپزشکی میشوند البته بعضی ها هم با وجود رتبه خوب فرهنگیان را انتخاب میکنند پس حتما باید آخرین رتبه های قبولی را در نظر داشته باشید تا انتخاب رشته صحیحی انجام دهید.

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان گروه آزمایشی علوم تجربی
آموزش زیست شناسی
آموزش شیمی
آموزش علوم
آموزش ابتدایی
آموزش کودکان استثنایی
آموزش تربیت بدنی
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه ( آموزش کودکان استثنایی )
آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه  علوم تجربی
آموزش زیست شناسیتهران۶۷۴۲
آموزش زیست شناسیتبریز۵۳۱۴
آموزش زیست شناسیاردبیل۵۵۹۷
آموزش زیست شناسیقم۴۶۷۵
آموزش زیست شناسیمهاباد۷۴۵۸
آموزش زیست شناسییاسوج۶۹۸۵
آموزش شیمیتهران۸۷۴۱
آموزش شیمیایلام۴۹۸۷
آموزش تربیت بدنیاصفهان۷۸۵۴
آموزش تربیت بدنیاردبیل۷۹۸۳
آموزش کودکان استثناییتهران۱۱۸۹۷
آموزش کودکان استثناییفسا۶۸۷۴
آموزش ابتداییتبریز۳۲۴۸
آموزش ابتداییقم۸۵۴۷
آموزش ابتداییبندر عباس۶۸۷۴

توجه

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان در گروه تجربی نوسانات زیادی دارد و ممکن است به دلیل علاقه مندی های متفاوت داوطلبان شانس برای رتبه های نه چندان خوب وجود داشته باشد.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی

رشته انسانی با توجه به ماهیتی که دارد بیشترین پذیرش را در دانشگاه فرهنگیان به خود اختصاص داده است همچنین مجموعه رشته های دبیری گروه انسانی نسبت به گروه های دیگر بیشتر و متنوع تر است. در کل شانس قبولی در رشته انسانی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان بیشتر است.

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان گروه آزمایشی علوم انسانی
آموزش زبان و ادبیات فارسی
آموزش عربی
آموزش تاریخ
آموزش جغرافیا
آموزش الهیات
آموزش علوم اجتماعی
آموزش مشاوره و راهنمایی
آموزش ابتدایی
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه( آموزش کودکان استثنایی )
امور تربیتی
آموزش تربیت بدنی

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه علوم انسانی
رشتهمحل تحصیلآخرین رتبه قبولی
آموزش زبان و ادبیات فارسیتهران۵۶۵
آموزش زبان و ادبیات فارسیتبریز۶۴۵
آموزش زبان و ادبیات فارسیاصفهان۶۲۱
آموزش زبان و ادبیات فارسیسمنان۱۸۹۶
آموزش زبان و ادبیات فارسیرشت۵۴۷۸
آموزش زبان و ادبیات فارسیلرستان۲۴۵۷
آموزش زبان عربیمشهد۷۴۱
آموزش زبان عربیتبریز۶۹۴
آموزش زبان عربیاردبیل۱۲۳۴
آموزش زبان عربیقم۱۳۲۱
آموزش علوم اجتماعیتهران۵۳۷
آموزش علوم اجتماعیاهواز۸۴۵
آموزش علوم اجتماعیشیراز۵۶۷
آموزش علوم اجتماعییاسوج۵۷۸۹
آموزش تاریخاصفهان۹۸۴
آموزش تاریخهمدان۱۰۳۵
آموزش تاریخبندرعباس۲۹۶۸
آموزش جغرافیاتهران۹۳۷
آموزش جغرافیااصفهان۸۷۹
آموزش ابتداییتهران۱۷۶
آموزش ابتداییخرم آباد۴۲۳۹
آموزش ابتداییسیستان و بلوچستان۳۷۴۵
آموزش کودکان اسثناییتهران۲۳۹
آموزش کودکان اسثناییگلستان۱۸۹۶
آموزش تربیت بدنیتهران۷۴۵۶
آموزش تربیت بدنیاصفهان۶۹۸۷
آموزش تربیت بدنیتبریز۱۱۴۵۶
آموزش تربیت بدنیالیگودرز۱۲۸۴۶

توجه

با یک نگاه ساده به آخرین رتبه قبولی در گروه علوم انسانی و رشته های مختلف متوجه میشید که ورود به دانشگاه فرهنگیان از اولویت های اصلی داوطلبان کنکور انسانی است و حتی رتبه های زیر ۱۰۰۰ تمایل زیادی برای ورود به شغل دبیری دارند.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته هنر

هنر هم جز گروه های آزمایشی ای است که تعداد داوطلبان آن زیاد نیستند اما رقابت برای ورود به دانشگاه با توجه به آزمون عملی زیاد است. در مورد دانشگاه فرهنگیان  هم با توجه به محدودیت رشته های هنر و ظرفیت کم داوطلبان کار سختی برای قبولی دارند.

لیست رشته های دانشگاه فرهنگیان گروه آزمایشی هنر
آموزش هنر
ارتباط تصویری
آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گروه هنر
رشتهمحل تحصیلآخرین رتبه قبولی
آموزش هنرتهران۴۲۱
آموزش هنراصفهان۳۸۴
آموزش هنرمشهد۳۹۶
آموزش هنرشیراز۵۱۴
آموزش هنراردبیل۷۲۱
آموزش هنرسنندج۶۹۷
ارتباط تصویریتهران۲۴۵
ارتباط تصویریشیراز۳۵۲
ارتباط تصویریقم۶۸۷

لیست رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان به تفکیک شهر

در ادامه آخرین رتبه های قبولی دانشگاه فرهنگیان در شهر ها و مناطق مختلف کشور بصورت کلی در گروه های ازمایشی مختلف را برای شما بررسی میکنیم.

توجه

دقت داشته باشید این رتبه ها با توجه به قبولی های سال های مختلف و شرایط و ظرفیت پذیرش در همان سال میباشد پس حتما با مشاور انتخاب رشته مشورت کنید تا شرایط پذیرش فرهنگیان در سال جاری برای شما روشن شود.

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان

دبیری ریاضی۹۶۵۴
دبیری زیست شناسی۸۷۴۶
دبیری عربی۹۶۴
آموزش ارتباط تصویری۳۷۸

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان تهران

دبیری فیزیک  8745
دبیری زبان و ادبیات فارسی۴۶۹
دبیری شیمی۶۳۲۴
دبیری آموزش زبان 325
آموزش هنر 289

              

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

دبیری فیزیک 7968
دبیری زبان و ادبیات فارسی۵۰۴
دبیری شیمی۷۶۳۵
دبیری آموزش زبان۳۰۹
آموزش هنر   248

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان شهر کرد

دبیری فیزیک 9874
دبیری زبان و ادبیات فارسی۶۹۳
دبیری شیمی۷۰۵۹
دبیری آموزش زبان۴۱۵
آموزش هنر   398

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

دبیری فیزیک 7365
دبیری زبان و ادبیات فارسی۴۹۶
دبیری شیمی۶۵۹۸
دبیری آموزش زبان۳۸۷
آموزش هنر   328

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان شیراز

دبیری فیزیک 7963
دبیری زبان و ادبیات فارسی۳۲۹
دبیری شیمی۴۰۵۷
دبیری آموزش زبان۱۹۶
آموزش هنر   97

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان گرگان

دبیری فیزیک 1014
دبیری زبان و ادبیات فارسی۶۴۹
دبیری شیمی۳۶۸
دبیری آموزش زبان۵۴۳
آموزش هنر   324

رتبه قبولی ساری

دبیری ریاضی۱۲۸۷
دبیری زیست شناسی۶۹۸۲
دبیری عربی۶۴۵
آموزش ارتباط تصویری۹۴

رتبه قبولی یاسوج

دبیری ریاضی۳۹۸۴
دبیری زیست شناسی۹۰۳۶
دبیری عربی۴۶۹
آموزش ارتباط تصویری۵۲۳

رتبه قبولی خرم آباد

دبیری ریاضی۱۴۹۶۵
دبیری زیست شناسی۶۹۸۴
دبیری عربی۸۰۰۶
آموزش ارتباط تصویری۲۳۶

رتبه قبولی کرج

دبیری ریاضی۶۴۵۸
دبیری زیست شناسی۷۲۵۹
دبیری عربی۳۷۱
آموزش ارتباط تصویری۳۷

رتبه قبولی مشهد

دبیری ریاضی۹۵۴۷
دبیری زیست شناسی۷۴۵۶
دبیری عربی۵۸۷
آموزش ارتباط تصویری۲۸۴

رتبه قبولی یزد

دبیری ریاضی۸۴۵۶
دبیری زیست شناسی۷۱۲۶
دبیری عربی۱۰۱۹
آموزش ارتباط تصویری۴۹۵

رتبه قبولی زنجان

دبیری ریاضی۱۲۷۴۸
دبیری زیست شناسی۱۰۸۷۴
دبیری عربی۱۳۴۵
آموزش ارتباط تصویری۲۴۹

رتبه قبولی کاشان

دبیری ریاضی۴۷۸۵
دبیری زیست شناسی۱۳۸۴۵
دبیری عربی۷۱۲
آموزش ارتباط تصویری۱۰۵

توجه

تمام رتبه های گفته شده مربوط به ۵ سال اخیر کنکور سراسری است که با توجه به محدودیت های سنی ۲۲ سال و ۲۴ سال توانسته بودند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند. در سال ۱۴۰۲ محدودیت سنی نخواهیم داشت همچنین سوابق تحصیلی تاثیر گذار هستند پس تغییرات اساسی در پذیرش فرهنگیان رخ میدهد.

در پایان

آکادمی کنکور مشاور بعنوان تخصصی ترین مرکز مشاوره و انتخاب رشته کنکور در گروه های مختلف تحصیلی کشور فعالیت دارد و قطعا با توجه به تجربه مشاوران مجموعه میتوانید در بهترین رشته و دانشگاه ممکن پذیرفته شوید.

حتما همین الان با ما تماس بگیر تا به تمام سوالاتت پاسخ داده شود.

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

2 پاسخ

  1. سلام ببخشید من رشتم تجربی بوده و چند سال از کنکور دور بودم امسال میخام کنکور فرهنگیان شرکت کنم بنظرتون از طریق رشته ریاضی شرکت کنم شانسم بیشتره یا تجربی
    امتحان نهاییامم نیاز به ترمیم داره

    1. وقتی شما رشته تجربی هستید پس سوابق تحصیلی ۵۰ درصدی تجربی تاثیر گذاره در نتیجه باید از کنکور تجربی اقدام کنید همچنین میشه از یکی از کنکور های شناور زبان یا هنر هم اقدام کرد.در ۵۰ درصد مابقی کنکور و سوالات تخصصی فرهنگیان تاثیر گذاره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید