لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ – تجربی، ریاضی، انسانی و هنر

حذفیات کنکور 1403

همانطور که باید از منابع کنکور سراسری ۱۴۰۳ اطلاعات کاملی داشت باید از حذفیات کنکور ۱۴۰۳ هم بطور دقیق آگاه باشید تا برنامه ریزی دقیق تری انجام دهید و در نتیجه پیشروی شما با سرعت بالاتری انجام شود.

در ادامه بطور دقیق و کامل بر اساس آخرین اطلاعیه سازمان سنجش آخرین حذفیات کنکور ۱۴۰۳ بطور مجزا در هر کدام از گروه های آزمایشی را بررسی میکنیم.تا انتهای این مقاله با کنکور مشاور همراه باش.

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ رشته تجربی

کنکور تجربی دارای ۵ درس اختصاصی است و با توجه به تعداد شرکت کننده زیاد و حساسیت هایی که در رقابت کنکور تجربی وجود دارد باید بیش از بیش به منابع کنکور و حذفیات آن توجه کرد.

سال تحصیلیحذفیات
دهم
یازدهم
دوازدهم
بیشتر بدانید و وازه شناسی
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و روشی
فرمول ساختاری مواد شیمیایی
شکل هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال مشخص شده
سال تحصیلیحذفیات
دهم
یازدهم
دوازدهم
قسمت های در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا میدانید؟
حفظ کردن معادله های شیمیایی
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های عالی پیچیده
رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶
نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها
حفظ کردن معادله های شیمیایی
سال تحصیلیحذفیات
دهم
یازدهم
دوازدهم
تاریخ علم،پانویس ها ، خوب است بدانید، نتیجه فعالیت های
تحقیقی، جدول ها، پیوست ها ، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های
ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، داده های مندرج در
برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی محدودیت هایی در آموزش و
ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت میشه
مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم
راستا یا عمود بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در
حلقه های مختلفی از باطری استفاده میشود و همچنین سایر به
همبستن های مقاومت ها بغیر از بهم بستن متوالی و موازی جز
سال تحصیلیحذفیات
دهم، یازدهم، دوازدهمتمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
سال تحصیلیحذفیات
یازدهمحفظ کردن اعداد
بیشتر بدانید ها و واژه شناسی
دانشمندان علوم زمین

موضوعات مرتبط : منابع کنکور تجربی ۱۴۰۳

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ رشته ریاضی

رشته ریاضی دارای ۳ درس اختصاصی در کنکور سراسری است و با توجه به حجم محاسبات بالای دروس در این رشته و نیاز به زمان بندی صحیح در جلسه کنکور میشود با دانستن حذفیات اعلام شده تا حد زیادی در زمان صرفه جویی کرد.

درسحذفیات
هندسه ۱،۲،۳
حسابان۱،۲
ریاضیات گسسته
آمار و احتمال
تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
سالحذفیات
دهم
یازدهم
دوازدهم
تاریخ علم،پانویس ها ، خوب است بدانید، نتیجه فعالیت های
تحقیقی، جدول ها، پیوست ها ، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های
ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، داده های مندرج در
برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی محدودیت هایی در آموزش و
ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت میشه
مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم
راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به
تجزینه بردار است جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده
سالحذفیات
دهم
یازدهم
دوازدهم
قسمت های در میان تارنما، تفکر نقادانه و آیا میدانید؟
حفظ کردن معادله های شیمیایی
حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های عالی پیچیده
رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶
نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها
حفظ کردن معادله های شیمیایی

موضوعات مرتبط : منابع کنکور ریاضی ۱۴۰۳

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ رشته انسانی

رشته انسانی دارای بیشترین دروس اختصاصی در کنکور سراسری با ضرایب مختلف است.هر کدام از دروس دارای بودجه بندی و تعداد سوال مشخص در کنکور هستند و همین تعداد زیاد دروس باعث از دست دادن زمان زیادی در جلسه کنکور میشود.با دقت حذفیات را بررسی کنید تا از گزافه خوانی در امان بمانید.

سالحذفیات
دهم بخش البحث العلمی
ذکر صیغه فعل بصورت للغائب، للمخاطبین
بخش للمطالعه صفحات ۵۷ و ۵۸
یازدهمبخش البحث العلمی
بخش خوب است بدانیم صفحه ۱۸
دوازدهمتشخیص اسلوب حصر
سالحذفیات
یازدهم
دوازدهم
فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده اند
مطالب حاشیه کتاب
پاورقی های کتاب
مطالب مربوط به مطالعه
سالحذفیات
دهم پیرابندهای آبی ستاره دار
حکایت های کتاب
پاورقی های کتاب
قسمت های آنچه در این بخش میخوانیم
قسمت های عناوین بخش ها
فرهنگ اصطلاحات
سالحذفیات
یازدهم
دوازدهم
قسمت های مربوط به بیشتر بدانیم
قسمت های مربوط به بیشتر بیندیشیم
قسمت های مربوط به برای مطالعه
توضیحات و زیرنویس های کتاب
نقشه ها و مدل ها
آمار و ارقام موجود در جدول ها و نمودار های کتاب
واژه نامه های پیوست کتاب
سالحذفیات
دهم
یازدهم
دوازدهم
تمامی مطالب مربوط به بیشتر بدانیم و یک توضیح
تمامی مطالب موجود در جداول کتاب
تمامی مطالب مربوط به خط زمان و نقشه هاو نمودار ها
تمامی مطالب مربوط به تصاویر تاریخی
متن و مطالب مربوط به تمام فعالیت ها
مطالب موجود در زیر نویس
سالحذفیات
یازدهمبخش برای مطالعه تمام دروس
پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب
سالحذفیات
دهم
یازدهم
دوازدهم
تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
درس دوم یازدهم(درس سری های زمان از فصل سوم( فصل آمار) صفحات ۶۳ تا ۷۳
سالحذفیات
دهمبخش موقعیت در اول هر درس
بیشتر بدانیم های کتاب
بخش شهد و شکر و درس زندگی
بخش گفت و گو در کلاس
فعالیت های کلاسی با مشارکت دبیر و دانش آموز

موضوعات مرتبط : منابع کنکور انسانی

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ در رشته علوم و معارف اسلامی

رشته علوم و معارف اسلامی تا حد بسیار زیادی به رشته علوم انسانی شباهت دارد و فقط در عناوین بعضی از دروس و ضرایب آن ها بین این دو رشته تفاوت وجود دارد اما در نهایت هر دو از نظر تعداد دروس تخصصی و رشته های دانشگاهی شباهت دارند.

سالحذفیات
دهم
یازدهم
دوازدهم
تمامی مطالب مربوط به بیشتر بدانیم و یک توضیح
مامی مطالب موجود در جداول کتاب
تمامی مطالب مربوط به خط زمان و نقشه هاو نمودار ها
مامی مطالب مربوط به تصاویر تاریخی
متن و مطالب تمامی فعالیت ها بویژه بررسی شواهد و مدارک
سالحذفیات
دهم
یازدهم
دوازدهم
بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات
کلیه قواعد پاورقی
بخش البحث العلمی
تشخیص اسم مبالغه بودن یا نبودن ابزار و شغل بر وزن فعال و فعاله مانند جوال، غساله ، نجار
سالحذفیات
یازدهمبخش برای مطالعه تمام دروس
پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب

حذفیات کنکور علوم و معارف اسلامی ۱۴۰۳ در درس ریاضی و آمار

سالحذفیات
دهم
یازدهم
دوازدهم
تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
درس دوم یازدهم(درس سری های زمان از فصل سوم( فصل آمار) صفحات ۶۳ تا ۷۳
سالحذفیات
دهمبخش موقعیت در اول هر درس
بیشتر بدانیم های کتاب
بخش شهد و شکر و درس زندگی
بخش گفت و گو در کلاس
فعالیت های کلاسی با مشارکت دبیر و دانش آموز
سالحذفیات
دهمقسمت های مربوط به بیشتر بدانیم
قسمت های مربوط به بیشتر بیندیشیم
قسمت های مربوط به برای مطالعه
توضیحات و زیرنویس های کتاب
نقشه ها و مدل ها
آمار و ارقام موجود در جدول ها و نمودار های کتاب
واژه نامه های پیوست کتاب

حذفیات کنکور ۱۴۰۳ در رشته هنر و زبان های خارجی

سازمان سنجش در مورد این دو گروه آزمایشی هیچ حذفیاتی اعلام نکرده است و دقیقا طبق منابع اعلامی در دروس تخصصی سوالات کنکور طرح میشود.

موضوعات مرتبط : منابع کنکور زبان

مهم ترین نکته در مورد منابع اعلامی و حذفیات آن از سوی سازمان سنجش مربوط به نحوه برنامه ریزی و بدوجه بندی سوالات کنکور در تمام گروه های آزمایشی است پس لازم است با دانستن این حذفیات برنامه ریزی بهتری انجام داد تا سرعت مطالعه و پیش روی افزایش پیدا کند.

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید