لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

حداکثر رتبه قبولی ارشد رشته‌ های پیراپزشکی

حداکثر رتبه قبولی ارشد رشته‌های پیرا پزشکی

رشته‌های پیرا پزشکی از رشته‌های دانشگاهی محبوب و پر درآمد به حساب می‌آید. تنها قبول شدن در ارشد رشته‌های پیراپزشکی در دانشگاه‌ها، دادن کنکور است. متاسفانه امکان قبولی بدون کنکور در رشته‌های پیراپزشکی وجود ندارد! در این مقاله به برررسی حداکثر رتبه قبولی ارشد رشته های پیراپزشکی می پردازیم.

کارشناسی ارشد رشته‌های پیراپزشکی نیز مانند بسیاری از رشته‌های دیگر دارای محدودیت در پذیرش دانشجو است. پس نباید وقت را برای ثبت نام از دست بدهید.

مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته‌های پیراپزشکی بستگی به نوع دانشگاهی که قبول می‌شوید دارد به طور کلی شما می‌توانید تا مقطع دکترا در رشته‌‌ انتخابی را ادامه بدهید. کارشناسی ارشد رشته‌‌های پیراپزشکی در دانشگاه‌های سراسری، غیرانتفاعی و آزاد پذیرش دارد.

در ادامه این مقاله قصد داریم حداکثر رتبه قبولی در رشته‌های پیراپزشکی را به شما معرفی کنیم، با ما همراه باشید

حداکثر رتبه قبولی ارشد رشته‌ های پیراپزشکی

حداکثر رتبه قبولی ارشد رشته‌های پیرا پزشکی

از هر رشته یک گرایش را انتخاب کرده و رتبه‌های را می‌آوریم. در مجموع سه رشته بسیار محبوب را بررسی خواهیم کرد چرا که بیش از این در این مقاله نمی‌گنجد.

یک. پرستاری

مهم‌ترین گرایش ارشد پرستاری، پرستاری داخلی جراحی به حساب می‌آید. در ادامه پایین‌ترین رتبه‌های قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی ۱۴۰۰-۹۹ آورده شده است.

پایین‌ترین رتبه‌ی قبولی برای این رشته در دانشگاه‌ها عبارتند از: دوازده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه چهل و سه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رتبه صد و پنجاه و هفت در دانشگاه علوم پزشکی همدان، رتبه دویست و شصت و شش در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، رتبه دویست و هشتاد و شش در دانشگاه علوم پزشکی اراک،

رتبه سیصد و چهل و دو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، رتبهدچهارصد و سی و هشت در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، رتبه چهارصد و پنجاه و هفت در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رتبه چهارصد و هشتاد و نه در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، رتبه پانصد و پانزده در دانشگاه علوم پزشکی زابل.

دو. مامایی

مهم‌ترین گرایش ارشد مجموعه مامایی، رشته مامایی به حساب می‌آید. در ادامه پایین‌ترین رتبه‌های قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی ۱۴۰۰-۹۹ آورده شده است.

پایین‌ترین رتبه‌ی قبولی برای این رشته در دانشگاه‌ها عبارتند از: رتبه هفت در دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه بیست و سه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رتبه پنجاه و یک در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رتبه شصت و پنج در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، رتبه هشتاد و چهار در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، رتبه صد و نوزده در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، رتبه صد و چهل و دو در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سه. روانشناسی

مهم‌ترین گرایش ارشد مجموعه روانشناسی، رشته روانشناسی بالینی به حساب می‌آید. در ادامه پایین‌ترین رتبه‌های قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی ۱۴۰۰-۹۹ آورده شده است.

پایین‌ترین رتبه‌ی قبولی برای این رشته در دانشگاه‌ها عبارتند از: رتبه سه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، رتبه بیست در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رتبه پنجاه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، رتبه هفتاد و سه در نشگاه علوم پزشکی زنجان.

چهار. ارشد تغذیه

مهم‌ترین گرایش ارشد مجموعه تغذیه، گرایش علوم تغذیه به حساب می‌آید. در ادامه پایین‌ترین رتبه‌های قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی ۱۴۰۰-۹۹ آورده شده است.

مطلب پیشنهادی به شما : مشاوره کنکور تجربی

پایین‌ترین رتبه‌ی قبولی برای این رشته در دانشگاه‌ها عبارتند از: رتبه دوازده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه چهل و دو در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رتبه چهل و هشت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رتبه شصت و پنج در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، رتبه صد در دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

پنج. ارشد علوم آزمایشگاهی

مهم‌ترین گرایش ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی ۱، گرایش بیوشیمی بالینی به حساب می‌آید. در ادامه پایین‌ترین رتبه‌های قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی ۱۴۰۰-۹۹ آورده شده است.

پایین‌ترین رتبه‌ی قبولی برای این رشته در دانشگاه‌ها عبارتند از: رتبه سه در دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه نه در انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه بیست در دانشگاه علوم پزشکی تبریز،

رتبه بیست و نه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ، رتبه چهل و نه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، رتبه پنجاه و پنج در دانشگاه علوم پزشکی بابل، رتبه هفتاد و پنج در دانشگاه علوم پزشکی اراک، رتبه صد و یک در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

شش. ارشد فیزیک پزشکی

مهم‌ترین گرایش ارشد مجموعه فیزیک پزشکی، گرایش رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی به حساب می‌آید. در ادامه پایین‌ترین رتبه‌های قبولی ارشد پرستاری داخلی جراحی ۱۴۰۰-۹۹ آورده شده است.

پایین‌ترین رتبه‌ی قبولی برای این رشته در دانشگاه‌ها عبارتند از: رتبه هشت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رتبه پانزده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رتبه بیست و دو در دانشگاه علوم پزشکی بابل.

هفت. ارشد بینایی سنجی

پایین‌ترین رتبه‌ی قبولی در سال نود و نه-هزار و چهارصد برای این رشته در دانشگاه‌ها عبارتند از: رتبه هفت در دانشگاه علوم پزشکی ایران، رتبه سیزده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

هشت. ارشد شنوایی سنجی

پایین‌ترین رتبه‌ی قبولی در سال نود و نه-هزار و چهارصد برای این رشته در دانشگاه‌ها عبارتند از: رتبه هشت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رتبه دوازده در دانشگاه علوم پزشکی تهران.

نه. ارشد کار درمانی

پایین‌ترین رتبه‌ی قبولی در سال نود و نه-هزار و چهارصد برای این رشته در دانشگاه‌ها عبارتند از:  رتبه سیزدهم در دانشگاه علوم پزشکی ایران، رتبه بیست و دو در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

ده. ارشد گفتار درمانی

پایین‌ترین رتبه‌ی قبولی در سال نود و نه-هزار و چهارصد برای این رشته در دانشگاه‌ها عبارتند از: رتبه هفت در‌ دانشگاه علوم پزشکی ایران، رتبه سیزده در دانشگاه علوم پزشکی ایران، رتبه بیست و یک در دانشگاه علوم پزشکی همدان.

یازده. ارشد اتاق عمل

پایین‌ترین رتبه‌ی قبولی در سال نود و نه_هزار و چهارصد برای این رشته در دانشگاه‌ها عبارتند از: رتبه چهار در دانشگاه علوم پزشکی ایران، رتبه پانزده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رتبه بیست در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رتبه سی و هشت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

نحوه ثبت نام رشته‌ی کارشناسی ارشد رشته‌های پیرا پزشکی

برای این که بتوانید در رشته‌‌های کارشناسی ارشد پیرا پزشکی در دانشگاه‌ پذیرفته شوید باید در زمانی که توسط سازمان سنجش برای ثبت نام اعلام می‌شود به سایت سازمان سنجش بروید و اقدام به دانلود دفترچه‌ی ثبت نام این رشته‌ها  نمایید.

بعد از مطالعه‌ی دفترچه به صورت الکترونیک در سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام نمایید. البته لازم به ذکر است که شما برای ثبت نام الکترونیک نیاز به پرداخت هزینه با کارت‌های شبکه شتاب دارید.

مدارک لازم برای ثبت نام در رشته کارشناسی ارشد رشته‌های پیرا پزشکی

حداکثر رتبه قبولی ارشد رشته‌های پیرا پزشکی

این مدارک شامل اسکن عکس ۳*۴ یا ۶*۴ داوطلب (فرمت jpg و حجم بیشتر از ۷۰ کیلوبایت)، اطلاعات سوابق تحصیلی، اطلاعات محل سکونت و تماس، اسامی و کدهای رشته‌های انتخابی، کارت اعتباری ثبت نام، شناسه و رمز عبور ثبت نام هستند.

نتیجه‌ گیری نهایی

بهتر است به طور جامع درباره هر کدام از وظایف کاری این رشته و توانایی‌های لازم برای دروس این رشته تحقیق کنید و سپس در نهایت تصمیم خود را برای انتخاب کردن یا نکردن این رشته بگیرید.

تحصیل در دانشگاه‌های آزاد به این رشته‌ها نیاز به پرداخت هزینه‌های سنگینی دارد پس برای ورود به این نوع از دانشگاه‌ها، باید حتما این مسئله را ذهن خود داشته باشید.

مطلب پیشنهادی به شما : برنامه ریزی کنکور تجربی

این که شما در چه رشته‌ای تحصیل کنید در وهله اول به علاقه‌ی شما بستگی دارد و پس از آن به میزان توانایی‌هایتان.

در این مقاله در مورد حداکثر رتبه قبولی ارشد رشته های پیراپزشکی صحبت کردیم. امیدواریم از مطالب گفته شده استفاده کرده باشید. همچنین شما می توانید همین حالا جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

تماس با کنکور مشاور

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید