لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

جزوه دستگاه حرکتی فصل ۳ زیست یازدهم دکتر احمد غلامی

کنکور مشاور قصد دارد جزوه دستگاه حرکتی مربوط به فصل سوم زیست شناسی یازدهم را برای شما فراهم کند.

این جزوه توسط دکتر احمد غلامی دانشجو پزشکی و مدرس برتر زیست تالیف شده است.

در این جزوه شما با اسکلت جانوران، وظایف استخوان، انواع استخوان انسان و … بطور کامل آشنا خواهید شد.

بخش هایی از متن جزوه دستگاه حرکتی

طبق شکل کتاب درسی اسکلت انسان شامل استخوان، مفصل و غضروف میباشد.
_ طبق شکل بخش محوری بدنما شامل استخوانهای جمجمه، مهرهها، دندهها و جناغ میباشد.
_ طبق شکل بیشتر استخوانهای بدنما، جزو بخش جانبی اند.
_ استخوان ترقوه رابط بین بخش محوری و جانبی در بخش فوقانی بدن است.
_ استخوان نیملگن رابط بین بخش محوری و جانبی در بخش تحتانی بدن است.
_ استخوانهای مهره از جمجمه تا انتهای کمر وجود دارند.
_ استخوان کتف به بازو و ترقوه اتصال دارد و با دندهها مفصلی ندارد.
_ استخوان ترقوه به استخوان درازی اتصال ندارد اما استخوان نیملگن به ران متصل است.

_ استخوان بازو با کتف و مفصل گوی و کاسه دارد و استخوانهای زند مفصل لوالیی تشکیل می دهد.
_ استخوانهای زند زیرین و زبرین هردو از باال با استخوان بازو و از پایین با یکسری از استخوانهای مچ مفصل دارند.
_ استخوان زند زیرین در امتداد انگشت کوچک و استخ وان زند زبرین در امتداد انگشت شست میباشد.
_ استخوانهای نیملگن با مهرهها، ران و نیملگن سمت مقابل مفصل دارند.
_ استخوان ران نوعی استخوان بلند میباشد )مانند بازو و زندها( که به صورت مایل )نه قائم( قرار دارد.
_ در مفصل زانو سه استخوان داریم و استخوان ران با استخوان کشکک و درشت نی مفصل می شود.
_ استخوان ران با استخوان نازک نی مفصلی ندارد و نازک نی به استخوان درشت نی متصل می شود.
_ استخوان کشکک با درشت نی مفصل ندارد و فقط به استخوان ران متصل است.
_ استخوان کشکک از فقط از نمای جلو دیده میشود و ما در نمای پشت، کشکک را نداریم.
_ استخوان درشت نی و نازک نی در پایین در مفصل مچ شرکت میکنند.
_ مفصل بین استخو انهای نیملگن از نوع متحرک می باشد.
_ استخوان درشت نی در امتداد انگشت شس ت و استخوان نازک نی در امتداد انگشت کوچک میباشد.

_ در مفصل مچ دست استخوانهای مچ و زند زیرین و زبرین شرکت میکنند.
_ استخوانهای مچ تعدادی استخوان کوچک هستند.
_ همه استخوانهای مچ با زندها مفصل ندارند.
_ همه استخوانهای مچ با استخوانهای کف دست مفصل ندارند.
_ استخوانهای انگشتان هیچ مفصلی با استخوانهای مچ ندارند.
_ استتخوان بند انتهایی کوچکترین و استتخوان بند ابتدایی بلندیت استتخوان
انگشتان میباشند.

دانلود جزوه دستگاه حرکتی دکتر احمد غلامی

شما عزیزان برای موفقیت در کنکور سراسری میتوانید از مشاوره کنکور تجربی و برنامه ریزی کنکور تجربی ما استفاده کنید.

تماس با کنکور مشاور

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید