لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

بودجه بندی کنکور انسانی

بودجه بندی کنکور انسانی

رشته علوم انسانی یکی از گروه های اصلی کنکور سراسری میباشد که در آن رقابتی حساس و تنگاتنگ بین داوطلبان وجود دارد پس داشتن استراتژی مناسب در کنکور بسیار مهم است. یکی از موضوعات مهم در چیدن استراتژی اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی است.

آکادمی کنکور مشاور بعنوان مجموعه تخصصی کنکور بودجه بندی کنکور انسانی برای کنکور ۱۴۰۳ را در دروس مختلف برای شما بررسی میکند تا قبل از هر کاری با اطلاع از قسمت های مهم تر کتاب برنامه ریزی خوبی داشته باشید.

بودجه بندی کنکور انسانی

بودجه بندی در واقع نقشه راهی در طرح سوالات کنکور است و با اطلاع از بودجه بندی کنکور که تقریبا تا حد زیادی از قبل مشخص است میشود در هر درس تفکیک مناسبی از نظر اهمیت بین مطالب درسی داشت.

بودجه بندی مشخص میکند در درسی مانند عربی یا تاریخ از پایه دهم تا دوازدهم به تفکیک در هر پایه و هر فصل حدودا چند سوال در کنکور داده میشود پس اطلاع از بودجه بندی به قدری مهم است که میتواند اتلاف وقت در خواندن مباحث کم اهمیت تر را از بین ببرد و بجای آن داوطلب زمان بیشتری روی مباحث با تعداد سوال بیشتر داشته باشد.

همانطور که میدانید از کنکور ۱۴۰۲ دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده است پس ما در ادامه فقط سراغ بودجه بندی دروس تخصصی خواهیم رفت تا آشنایی کاملی با آن داشته باشید.

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی

درس ادبیات فارسی با ضریب ۸ و ۳۰ سوال مهم ترین درس تخصصی کنکور انسانی است و میشه گفت بیشترین تاثیر را در نمره و رتبه نهایی دائطلب دارد. درس ادبیات از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که به تفکیک بررسی میکنیم.

سوالات درس ادبیات در دفترچه شماره ۱ تحویل داده خواهد شد و داوطلبان ۳۰ دقیقه فرصت دارند تا به سوالات این درس پاسخ دهند.

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی
درسسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
معنی لغت۱ سوال۰۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹ سوال۹ سوال۹ سوال۹ سوال۹ سوال
عروض۶ سوال۶ سوال۶ سوال۶ سوال۶ سوال
قافیه۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
آرایه ادبی۷ سوال۷ سوال۷ سوال۷ سوال۷ سوال
قرابت معنایی۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی درس عربی کنکور انسانی

درس عربی تخصصی و زبان قرآنی در جایگاه دوم بعد از درس ادبیات جز دروس تخصصی مهم و سخت کنکور انسانی است . درس عربی در کنکور دارای ۲۰ سوال ، ضریب ۵ و زمان حدودی پاسخگویی ۲۰ دقیقه است همچنین این درس در دفترچه شماره ۲ منتشر میشود.

بودجه بندی درس عربی کنکور انسانی
درسسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
ترجمه و تعریب۹ سوال۹ سوال۹ سوال۹ سوال۹ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
اعرابگذاری۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
قواعد۷ سوال۷ سوال۷ سوال۷ سوال۷ سوال

بودجه بندی درس ریاضی کنکور انسانی

درس ریاضی در تمام گروه های آزمایشی و همچنین گروه انسانی جایگاه مهم و تعیین کننده ای دارد و بطوری که بسیاری از داوطلبان کنکور در این درس دچار مشکل هستند پس میتوان با اطلاع از بودجه بندی و رعایت نکات درس خواندن با خوب زدن درس ریاضی بطرز عجیبی در رتبه و تراز بهبود ایجاد کرد.

درس ریاضی هم در دفترچه شماره یک قرار دارد و با ضریب ۶ بالاترین ضریب بعد از درس ادبیات را به خود اختصاص داده است. تعداد سوالات این درس ۲۰ سوال و زمان حدودی پاسخگویی به سوالات آن ۳۰ دقیقه است.

بودجه بندی درس ریاضی کنکور انسانی
درسسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
عبارت های جبری۲ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
معادله درجه دوم۲ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تابع۱ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی۱ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی)۲ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
آمار و احتمال۳ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
الگوهای خطی (مدل سازی و دنبال حسابی)۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال

بودجه بندی درس تاریخ کنکور انسانی

درس تاریخ ضریب ۵ را به خود اختصاص داده است و در دفترچه شماره ۲ با ۱۳ سوال قرار دارد.معمولا درس تاریخ و جغرافیا را در کنار هم میدانند که البته همینطور است و هر دو دارای ضریب یکسان هستند و از نظر تعداد سوال کمی متفاوت هستند. مدت پاسخگویی به سوالات دروس تاریخ و جغرافیا حدود ۲۰ دقیقه است در واقع برای هر کدام ۱۰ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است.

بودجه بندی درس تاریخ کنکور انسانی
درسسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
دهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال
یازدهم۵ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
دوازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی درس جغرافیا کنکور انسانی

همانطور که گفته شد درس جغرافیا در کنار درس تاریخ بین ۱۲ تا ۱۵ سوال دارد که در سال های مختلف متفاوت بوده است. ضریب این درس هم ۵ است و برای پاسخگویی به آن در کنار درس تاریخ زمان ۲۰ دقیقه در نظر گرفته شده است.

بودجه بندی درس جغرافیا کنکور انسانی
درسسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
دهم۵ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
یازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال
دوازدهم۵ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال

بودجه بندی درس فلسفه و منطق کنکور انسانی

درس فلسفه و منطق برای بعضی از داوطلبان کنکور انسانی سخت و برای بعضی دیگر راحت است و جز درس هایی است که میشود در آن خوب تست زد و در صورت ضعف در دروس سخت تر رتبه و تراز را بهبود بخشید.

این درس دارای ضریب ۵ است و ۲۰ سوال در کنکور سراسری است و زمان تقریبی پاسخ به سوالات آن ۲۰ دقیقه در نظر گرفته شده است. اگر بودجه بندی مباحث این درس رعایت شود به سادگی میشود حداقل به ۱۵ سوال پاسخ صحیح داد که درصد خوبی برای درس فلسفه و منطق است.

بودجه بندی درس فلسفه و منطق کنکور انسانی
درسسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
منطق دهم۹ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال
منطق یازدهم۸ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
منطق دوازدهم۸ سوال۶ سوال۶ سوال۶ سوال۶ سوال

بودجه بندی درس اقتصاد کنکور انسانی

درس اقتصاد با ضریب ۵ در دفترچه شماره ۲ قرار دارد و یکی از مهم ترین دروس انسانی است چرا که این درس در بسیاری از رشته های مهم انسانی مانند مدیریت ، حسابداری و خود اقتصاد بطور تخصصی تحصیلات دانشگاهی دارد.

داوطلبان برای پاسخ به ۱۵ سوال درس اقتصاد ۱۵ دقیقه فرصت دارند و میشود از ضعف بسیاری از داوطلبان و زدن سوالات ساده تر به سادگی در این درس درصد خوبی کسب کرد. علاوه بر بودجه بندی باید به زمان بندی دروس هم دقت داشته باشید تا بتونید مدیریت زمان خوبی کسب کنید.

بودجه بندی درس اقتصاد کنکور انسانی
درسسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
اقتصاد چیست
تولید۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
بازار۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
آشنایی با شاخص های اقتصادی۳ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال
پول۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
بانک۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
بازار سرمایه۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
رشد، توسعه و پیشرفت
فقر و توزیع درآمد۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
دولت و اقتصاد
بودجه و امور مالی دولت۱ سوال
اقتصاد بین الملل۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
اقتصاد ایران۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

بودجه بندی درس علوم اجتماعی کنکور انسانی

درس علوم اجتماعی یکی از ساده ترین دروس کنکور انسانی است و با ضریب ۵ در دفترچه شماره ۱ کنکور قرار دارد. زمان پاسخگویی به این درس در کنار درس روانشناسی ۲۵ دقیقه در نظر گرفت شده است و باید تنظیم وقت بین هر دو درس انجام شود.

سوالات درس علوم اجتماعی ۱۵ سوال است و در بودجه بندی کنکور انسانی بعنوان دروس ساده و تراز ساز شناخته میشود. پیشنهاد میکنم در این درس حداقل به ۱۲ سوال پاسخ درست دهید در غیر اینصورت از رقبا جا خواهید ماند!

بودجه بندی درس علوم اجتماعی کنکور انسانی
درسسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
دهم۲ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال
یازدهم۷ سوال۸ سوال۸ سوال۸ سوال۸ سوال
دوازدهم۶ سوال۱۰ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال
ترکیبی

بودجه بندی درس روانشناسی کنکور انسانی

یکی دیگر از دروس نسبتا ساده کنکور انسانی درس روانشناسی است که با ضریب ۲ پایین ترین ضریب را در میان دروس اختصاصی کنکور انسانی دارد. این درس در دفترچه شماره ۱ در کنار درس علوم اجتماعی قرار دارد.

سوالات درس روانشناسی ۱۵ و زمان حدودی پاسخگویی به آن در کنار درس علوم اجتماعی ۲۵ دقیقه در نظر گرفته شده است. این درس هم جز دروسی است که باید در آن درصد خوبی داشت. رشته روانشناسی از پر طرفدارترین رشته های انسانی است پس همینجا میتوانید توانایی و استعداد خودتان را هم بشناسید.

بودجه بندی درس روانشناسی کنکور انسانی
درسسال ۱۴۰۱نوبت اول ۱۴۰۲نوبت دوم ۱۴۰۲نوبت اول ۱۴۰۳نوبت دوم ۱۴۰۳
روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه۴ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
روان شناسی رشد۳ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
احساس، توجه وادراک۲ سوال۴ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
حافظه و علل فراموشی۳ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
تفکر (۱) حل مسئله۲ سوال۲ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال
تفکر (۲)تصمیم گیری۴ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
انگیزه و نگرش۲ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
روانشناسی سلامت۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
ترکیبی۱ سوال

چند نکته مهم در خصوص بودجه بندی کنکور انسانی

بودجه بندی ها بصورت حدودی است و تقریبا تا ۹۰ درصد میشود آن را پیش بینی کرد.

تمامی قسمت های سخت و راحت کتاب دارای ارزش یکسان در نمره نهایی داوطلب هستند.

علاوه بر بودجه بندی به ضرایب دروس که تعیین کننده ارزش درس است توجه کنید.

زمان بندی ها را در نظر داشته باشید تا مدیریت زمان در جلسه به خوبی انجام شود.

به ترتیب تحویل دفترچه سوالات کنکور توجه داشته باشید.

در صورت عدم یادگیری در ماه های منتهی به کنکور قسمت های سخت تر را حذف کنید.

در آخر

در این مطلب بودجه بندی کنکور انسانی با تمام جزئیات آورده شد تا شما داوطلبان کنکوری به سادگی بتونید برنامه ریزی مناسب و نقشه راه صحیحی داشته باشید. بودجه بندی کنکور فونداسیون اصلی برنامه ریزی است و باید حتما مورد توجه داوطلب و مشاوران کنکور قرار گیرد.

ما در مجموعه تخصصی کنکور مشاور آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما هستیم همین الان با ما تماس بگیر!

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

برای تماس با مشاور کلیک کنید