لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

بودجه بندی کنکور انسانی

بودجه بندی کنکور انسانی

رشته علوم انسانی یکی از گروه های اصلی کنکور سراسری میباشد که در آن رقابتی حساس و تنگاتنگ بین داوطلبان وجود دارد پس داشتن استراتژی مناسب در کنکور بسیار مهم است. یکی از موضوعات مهم در چیدن استراتژی اطلاع از بودجه بندی کنکور انسانی است.

آکادمی کنکور مشاور بعنوان مجموعه تخصصی کنکور بودجه بندی کنکور انسانی برای کنکور 1403 را در دروس مختلف برای شما بررسی میکند تا قبل از هر کاری با اطلاع از قسمت های مهم تر کتاب برنامه ریزی خوبی داشته باشید.

بودجه بندی کنکور انسانی

بودجه بندی در واقع نقشه راهی در طرح سوالات کنکور است و با اطلاع از بودجه بندی کنکور که تقریبا تا حد زیادی از قبل مشخص است میشود در هر درس تفکیک مناسبی از نظر اهمیت بین مطالب درسی داشت.

بودجه بندی مشخص میکند در درسی مانند عربی یا تاریخ از پایه دهم تا دوازدهم به تفکیک در هر پایه و هر فصل حدودا چند سوال در کنکور داده میشود پس اطلاع از بودجه بندی به قدری مهم است که میتواند اتلاف وقت در خواندن مباحث کم اهمیت تر را از بین ببرد و بجای آن داوطلب زمان بیشتری روی مباحث با تعداد سوال بیشتر داشته باشد.

همانطور که میدانید از کنکور 1402 دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شده است پس ما در ادامه فقط سراغ بودجه بندی دروس تخصصی خواهیم رفت تا آشنایی کاملی با آن داشته باشید.

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی

درس ادبیات فارسی با ضریب 8 و 30 سوال مهم ترین درس تخصصی کنکور انسانی است و میشه گفت بیشترین تاثیر را در نمره و رتبه نهایی دائطلب دارد. درس ادبیات از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که به تفکیک بررسی میکنیم.

سوالات درس ادبیات در دفترچه شماره 1 تحویل داده خواهد شد و داوطلبان 30 دقیقه فرصت دارند تا به سوالات این درس پاسخ دهند.

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی
درسسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
معنی لغت1 سوال01 سوال1 سوال1 سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی9 سوال9 سوال9 سوال9 سوال9 سوال
عروض6 سوال6 سوال6 سوال6 سوال6 سوال
قافیه2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
آرایه ادبی7 سوال7 سوال7 سوال7 سوال7 سوال
قرابت معنایی5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال

بودجه بندی درس عربی کنکور انسانی

درس عربی تخصصی و زبان قرآنی در جایگاه دوم بعد از درس ادبیات جز دروس تخصصی مهم و سخت کنکور انسانی است . درس عربی در کنکور دارای 20 سوال ، ضریب 5 و زمان حدودی پاسخگویی 20 دقیقه است همچنین این درس در دفترچه شماره 2 منتشر میشود.

بودجه بندی درس عربی کنکور انسانی
درسسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
ترجمه و تعریب9 سوال9 سوال9 سوال9 سوال9 سوال
تحلیل صرفی3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
اعرابگذاری1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
قواعد7 سوال7 سوال7 سوال7 سوال7 سوال

بودجه بندی درس ریاضی کنکور انسانی

درس ریاضی در تمام گروه های آزمایشی و همچنین گروه انسانی جایگاه مهم و تعیین کننده ای دارد و بطوری که بسیاری از داوطلبان کنکور در این درس دچار مشکل هستند پس میتوان با اطلاع از بودجه بندی و رعایت نکات درس خواندن با خوب زدن درس ریاضی بطرز عجیبی در رتبه و تراز بهبود ایجاد کرد.

درس ریاضی هم در دفترچه شماره یک قرار دارد و با ضریب 6 بالاترین ضریب بعد از درس ادبیات را به خود اختصاص داده است. تعداد سوالات این درس 20 سوال و زمان حدودی پاسخگویی به سوالات آن 30 دقیقه است.

بودجه بندی درس ریاضی کنکور انسانی
درسسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
عبارت های جبری2 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
معادله درجه دوم2 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
تابع1 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی1 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی)2 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
آمار و احتمال3 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
الگوهای خطی (مدل سازی و دنبال حسابی)2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال

بودجه بندی درس تاریخ کنکور انسانی

درس تاریخ ضریب 5 را به خود اختصاص داده است و در دفترچه شماره 2 با 13 سوال قرار دارد.معمولا درس تاریخ و جغرافیا را در کنار هم میدانند که البته همینطور است و هر دو دارای ضریب یکسان هستند و از نظر تعداد سوال کمی متفاوت هستند. مدت پاسخگویی به سوالات دروس تاریخ و جغرافیا حدود 20 دقیقه است در واقع برای هر کدام 10 دقیقه زمان در نظر گرفته شده است.

بودجه بندی درس تاریخ کنکور انسانی
درسسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
دهم5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
یازدهم5 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
دوازدهم5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال

بودجه بندی درس جغرافیا کنکور انسانی

همانطور که گفته شد درس جغرافیا در کنار درس تاریخ بین 12 تا 15 سوال دارد که در سال های مختلف متفاوت بوده است. ضریب این درس هم 5 است و برای پاسخگویی به آن در کنار درس تاریخ زمان 20 دقیقه در نظر گرفته شده است.

بودجه بندی درس جغرافیا کنکور انسانی
درسسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
دهم5 سوال3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
یازدهم5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
دوازدهم5 سوال4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال

بودجه بندی درس فلسفه و منطق کنکور انسانی

درس فلسفه و منطق برای بعضی از داوطلبان کنکور انسانی سخت و برای بعضی دیگر راحت است و جز درس هایی است که میشود در آن خوب تست زد و در صورت ضعف در دروس سخت تر رتبه و تراز را بهبود بخشید.

این درس دارای ضریب 5 است و 20 سوال در کنکور سراسری است و زمان تقریبی پاسخ به سوالات آن 20 دقیقه در نظر گرفته شده است. اگر بودجه بندی مباحث این درس رعایت شود به سادگی میشود حداقل به 15 سوال پاسخ صحیح داد که درصد خوبی برای درس فلسفه و منطق است.

بودجه بندی درس فلسفه و منطق کنکور انسانی
درسسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
منطق دهم9 سوال10 سوال10 سوال10 سوال10 سوال
منطق یازدهم8 سوال4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال
منطق دوازدهم8 سوال6 سوال6 سوال6 سوال6 سوال

بودجه بندی درس اقتصاد کنکور انسانی

درس اقتصاد با ضریب 5 در دفترچه شماره 2 قرار دارد و یکی از مهم ترین دروس انسانی است چرا که این درس در بسیاری از رشته های مهم انسانی مانند مدیریت ، حسابداری و خود اقتصاد بطور تخصصی تحصیلات دانشگاهی دارد.

داوطلبان برای پاسخ به 15 سوال درس اقتصاد 15 دقیقه فرصت دارند و میشود از ضعف بسیاری از داوطلبان و زدن سوالات ساده تر به سادگی در این درس درصد خوبی کسب کرد. علاوه بر بودجه بندی باید به زمان بندی دروس هم دقت داشته باشید تا بتونید مدیریت زمان خوبی کسب کنید.

بودجه بندی درس اقتصاد کنکور انسانی
درسسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
اقتصاد چیست
تولید2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
بازار2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
آشنایی با شاخص های اقتصادی3 سوال5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
پول1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
بانک1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
بازار سرمایه2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
رشد، توسعه و پیشرفت
فقر و توزیع درآمد1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
دولت و اقتصاد
بودجه و امور مالی دولت1 سوال
اقتصاد بین الملل2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
اقتصاد ایران1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

بودجه بندی درس علوم اجتماعی کنکور انسانی

درس علوم اجتماعی یکی از ساده ترین دروس کنکور انسانی است و با ضریب 5 در دفترچه شماره 1 کنکور قرار دارد. زمان پاسخگویی به این درس در کنار درس روانشناسی 25 دقیقه در نظر گرفت شده است و باید تنظیم وقت بین هر دو درس انجام شود.

سوالات درس علوم اجتماعی 15 سوال است و در بودجه بندی کنکور انسانی بعنوان دروس ساده و تراز ساز شناخته میشود. پیشنهاد میکنم در این درس حداقل به 12 سوال پاسخ درست دهید در غیر اینصورت از رقبا جا خواهید ماند!

بودجه بندی درس علوم اجتماعی کنکور انسانی
درسسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
دهم2 سوال5 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
یازدهم7 سوال8 سوال8 سوال8 سوال8 سوال
دوازدهم6 سوال10 سوال5 سوال5 سوال5 سوال
ترکیبی

بودجه بندی درس روانشناسی کنکور انسانی

یکی دیگر از دروس نسبتا ساده کنکور انسانی درس روانشناسی است که با ضریب 2 پایین ترین ضریب را در میان دروس اختصاصی کنکور انسانی دارد. این درس در دفترچه شماره 1 در کنار درس علوم اجتماعی قرار دارد.

سوالات درس روانشناسی 15 و زمان حدودی پاسخگویی به آن در کنار درس علوم اجتماعی 25 دقیقه در نظر گرفته شده است. این درس هم جز دروسی است که باید در آن درصد خوبی داشت. رشته روانشناسی از پر طرفدارترین رشته های انسانی است پس همینجا میتوانید توانایی و استعداد خودتان را هم بشناسید.

بودجه بندی درس روانشناسی کنکور انسانی
درسسال 1401نوبت اول 1402نوبت دوم 1402نوبت اول 1403نوبت دوم 1403
روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه4 سوال2 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
روان شناسی رشد3 سوال4 سوال4 سوال4 سوال4 سوال
احساس، توجه وادراک2 سوال4 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
حافظه و علل فراموشی3 سوال2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
تفکر (1) حل مسئله2 سوال2 سوال2 سوال1 سوال1 سوال
تفکر (2)تصمیم گیری4 سوال3 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
انگیزه و نگرش2 سوال2 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
روانشناسی سلامت1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
ترکیبی1 سوال

چند نکته مهم در خصوص بودجه بندی کنکور انسانی

بودجه بندی ها بصورت حدودی است و تقریبا تا 90 درصد میشود آن را پیش بینی کرد.

تمامی قسمت های سخت و راحت کتاب دارای ارزش یکسان در نمره نهایی داوطلب هستند.

علاوه بر بودجه بندی به ضرایب دروس که تعیین کننده ارزش درس است توجه کنید.

زمان بندی ها را در نظر داشته باشید تا مدیریت زمان در جلسه به خوبی انجام شود.

به ترتیب تحویل دفترچه سوالات کنکور توجه داشته باشید.

در صورت عدم یادگیری در ماه های منتهی به کنکور قسمت های سخت تر را حذف کنید.

در آخر

در این مطلب بودجه بندی کنکور انسانی با تمام جزئیات آورده شد تا شما داوطلبان کنکوری به سادگی بتونید برنامه ریزی مناسب و نقشه راه صحیحی داشته باشید. بودجه بندی کنکور فونداسیون اصلی برنامه ریزی است و باید حتما مورد توجه داوطلب و مشاوران کنکور قرار گیرد.

ما در مجموعه تخصصی کنکور مشاور آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما هستیم همین الان با ما تماس بگیر!

آخرین اخبار در کانال ایتا کنکور مشاور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات کنکور مشاور

آخرین مقالات کنکور مشاور

مصوبه جدید کنکور 1403
قوانین جدید
nima

مصوبه جدید کنکور 1403

امروز 28 شهریور ماه 1402 اخبار جدیدی از مجلس در رابطه با مصوبه جدید کنکور 1403 منتشر شد. در این مصوبه شرایط کنکور 1403 و

بیشتر بخوانید »
منابع کنکور زبان 1403
دسته‌بندی نشده
nima

منابع کنکور زبان 1403

کنکور زبان جز کنکورهای شناوری است که تمام اشخاص دارای دیپلم نظام سالی واحدی و ترمی واحدی 12 ساله و همچنین تمام نظام جدید ها

بیشتر بخوانید »
برای تماس با مشاور کلیک کنید