معرفی رشته علوم تجربی دبیرستان

رشته علوم تجربی با توجه به نمرات و گزینش های مربوطه در انتخاب رشته پایه نهم به دهم برای ورود انتخاب میشود.تقریبا تمام دانش آموزانی که وارد رشته تجربی میشن هدف اصلی آن ها رشته های پزشکی و دکتر شدن در آینده یا حداقل وارد رشته های پیراپزشکی شدن است که در ادامه مفصل راجع […]