ترمیم معدل دیپلم

ترمیم معدل دیپلم

ترمیم معدل دیپلم یکی از قوانین جبرانی است که از گذشته در سیستم آموزش و پرورش برای تمامی رشته ها وجود داشته اما چون قبل از کنکور 1402 سوابق تحصیلی تنها تاثیرات مثبت داشت خیلی از دانش آموزان توجهی به ترمیم معدل دیپلم نداشتند و بیشتر تمرکز آن ها روی کنکور بود. در حال حاضر […]