لوگو کنکور مشاور
لوگو کنکور مشاور

درس خواندن در ماه رمضان

درس خواندن در ماه رمضان

کنکوری ها در طول سال کنکور مراحل و شرایط مختلفی را پشت میگذراند که یکی از آن ها ماه رمضان است همچنین اینکه امسال ماه رمضان و عید در یک برهه زمانی قرار گرفته است پس قطعا شرایط خاص تر هم میشود.خیلی از داوطلبانی که روزه میگیرند و به دوران جمع بندی هم نزدیک شدند […]

برای تماس با مشاور کلیک کنید