نقش خانواده در موفقیت داوطلبان کنکور

 

قطعا همه ی ما می دانیم اولین و آخرین کسی که در موفقیت کنکور موثر است خود داوطلب است اما در کنار آن عواملی هستند که به روند کار سرعت می بخشند و یا این که مانع از انجام آن می شوند. برای مثال داشتن مشاور خوب که بتواند دانش آموز را به خوبی راهنمایی کند و بتواند یک برنامه ریزی درست و حسابی به شما تحویل دهد. این برنامه ریزی قطعا بزرگ ترین کمک را به شما می کند. شما با توجه به این برنامه ریزی می دانید که باید در چه زمانی چه مباحثی را بخوانید و اگر با برنامه پیش بروید دیگر استرس بر شما غلبه نمی کند که آیا تا زمان کنکور به جمع بندی می رسید یا خیر. روش مطالعه ی صحیح یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در کنکور است و قطعا از برنامه ریزی توسط مشاور هم خیلی مهم تر است . هر فردی روش مخصوص به خود را دارد و همان گونه که بازدهی بهتری دارد این دوران را می گذراند اما کنکور مشاور امروز قرار است درباره زیر ساز کار با یک دیگر صحبت کنیم و می خواهیم متوجه بشویم که نقش خانواده در موفقیت داوطلبان کنکور چه قدر است.

نقش خانواده در موفقیت داوطلبان کنکور

پله ی اول برای موفقیت

همان گونه که می دانید خانواده مهم ترین رکن زندگی است که می تواند باعث موفقیت شما شود. خانواده نقش خیلی پر رنگی در این موفقیت و یا حتی عدم موفقیت دارد. اولین چیزی که خانواده به فرزند می دهد اعتماد به نفس می دهد تا بتواند به خوبی در جامعه خود را نشان بدهد. اعتماد به نفس  موجب می شود تا بهترین تصمیم ها گرفته شود.

بعد از آن خانواده باید به گونه ای باشد تا بتواند استرس های فرزند خود را کم تر کند. متاسفانه برخی از خانواده ها این گونه هستند که توقع بی جایی از فرزند خود دارند و انتظار دارند راه هایی که خود نرفته اند فرزند شان برود و همین امر به فرزند استرس وارد می کند و باعث می شود که داوطلب آن گونه که باید نمی تواند موفق باشد اما برخی دیگر این گونه نیستند و با کمک هایی که به فرزند خود می کنند فرزند خود را چند پله جلو تر می اندازند.

نقش خانواده در موفقیت داوطلبان کنکور

فضای آرامی را باید برای فرزند خود تهیه کنند

دوران کنکور نیازمند به آرامش دارد و داوطلب باید در سکوت درس بخواند و هیچ گونه تنشی نداشته باشد یکی دیگر از نقش های خانواده در موفقیت کنکور فراهم کردن یک جای امن و آرام است.  بعد از آن باید به تغذیه ی فرزند خیلی اهمیت بدهند. خوراکی هایی هم چون موز، لبنیات،  حبوبات و آجیل گزینه های برای بچه های کنکوری هستند. ویتامین هایی هم چون ویتامین بی نیز در این دوره کمک خیلی زیادی به تن درستی و شادابی داوطلب می کند. ما تا جایی که زمان اجازه داد درباره نقش خانواده در موفقیت داوطلبان کنکور صحبت کردیم اگر سوا ل دیگری دارید می توانید با مشاور ها در این باره صحبت کنید.