کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست از رشته‌های دانشگاهی برای فارغ‌ التحصیلان مهندسی محیط زیست به حساب می‌آید. یکی از راه‌های قبول شدن در این رشته برای فارغ التحصیلان مهندسی محیط زیست در دانشگاه‌ها، دادن کنکور است اما اگر با کنکور قبول نشدید هم جای نگرانی نیست می‌توان بدون کنکور در دانشگاه آزاد این رشته را نیز قبول شد.

رشته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست نیز مانند بسیاری از رشته‌های دیگر دارای محدودیت در پذیرش دانشجو است. پس نباید وقت را برای ثبت نام از دست بدهید. مقاطع تحصیلی رشته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست بدون کنکور بستگی به نوع دانشگاهی که قبول می‌شوید دارد به طور کلی شما می‌توانید تا مقطع دکترا این رشته را ادامه بدهید. این رشته در دانشگاه‌های سراسری، غیرانتفاعی و آزاد پذیرش دارد.

در ادامه این مقاله قصد داریم رشته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست را به شما به طور کامل معرفی کنیم.

معرفی رشته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

با توجه به اهمیت یافتن محیط زیست و مسائل مرتبط با آن امروزه رشته‌های مختلفی در حوزه محیط زیست به وجود آمده‌اند که یکی از آن‌ها مهندسی عمران محیط زیست است. این رشته از گرایش‌های رشته‌ی مهندسی عمران به حساب می‌آید.

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

مهم‌ترین وظایف فارغ‌التحصیلان رشته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

یک. اجرای پروژه‌های محیط زیستی. این پروژه‌ها عبارتند از: الف. شناخت و کنترل آلودگی منابع آب، ب. خاک و هوا- طراحی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی- ج. کنترل آلودگی های حاصل از مواد زائد جامد و د. برنامه ریزی و مدیریت طرح های زیست محیطی.

دو. بررسی و تحلیل مباحث مرتبط با : الف. اتلاف گرما و انرژی حرارتی، ب. تصفیه و پالایش آب و هوا و ج. اصلاح و بهبود مکان‌های صدمه دیده در اثر آسیب‌ها و آلودگیهای صنعتی.

سه. رسیدگی به مسائلی مثل: الف. آلودگی هوا، ب. آلودگی صوتی، ج. زباله ها و د. ضایعات صنعتی و کشاورزی و نظایر آن.

گرایش‌های مختلف رشته مهندسی عمران محیط زیست

الف. آب و فاضلاب – ب. آلودگی هوا – ج. سواحل – د.‌مواد زائد جامد – ه. منابع آب – و. کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

دروس و واحدهای کارشناسی ارشد رشته‌ی عمران گرایش محیط زیست:

کل واحدهای رشته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست سی و هشت واحد هستند که دوازده واحد آن دروس اختیاری، دوازده واحد آن الزامی، دو واحد آن سمینار و دو واحد آن پروژه هستند.

دروس اجباری این رشته نیز عبارتند از:

الف. مبانی انتقال و انتشار و مدلسازی آلاینده ها (سه واحد)،

ب. اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب (سه واحد) و

ج. یکی از دروس (اصول مهندسی و مدیریت پسماند، اصول مهندسی آلودگی هوا، توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست) (سه واحد).

دروس اختیاری این رشته نیز عبارتند از:

الف. مبانی ریاضی و محاسباتی،

ب. منابع آب،

پ. آب و فاضلاب،

ت. خاک و پسماند هوا و صدا،

ج. مدیریت محیط زیست،

چ. روش‌های عددی در محیط زیست،

ح. مدیریت کیفیت منابع آب،

خ. آب و فاضلاب پیشرفته،

د. ژئوتکنیک زیست محیطی،

ذ. سنجش، پایش و ارزیابی آلودگی هوا،

ر. شناخت برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست،

ز. محاسبات نرم،

ژ. مهندسی محیط زیست،

س. طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب،

ش. مهندسی، مدیریت و پردازش و بازیافت پسماند،

ط. مدلسازی جریان و آلودگی هوا،

ظ. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی،

ع. آمار و احتمالات پیشرفته،

غ. مدلسازی جریان و آلودگی آبهای زیرزمینی،

ق. آز محیط زیست

، ف. طراحی مدفن زباله،

ک. هواشناسی و تغییر اقلیم،

گ. کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آز،

ل. هیدرولیک پیشرفته،

م. بازیافت و بازاستفاده پساب،

ن. کنترل نشر آلایند ها از منابع ساکن و متحرک،

و. ریاضیات عالی مهندسی،

ه. هیدرولوژی مهندسی پیشرفته،

ی. بیوتکنولوژی محیط زیست

دانشگاه هایی دارای پذیرش در رشته ارشد عمران گرایش محیط زیست

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

دانشگاه‌های دارای این رشته بر اساس دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 95 عبارتند از:

الف. دانشگاه ارومیه،

ب. دانشگاه صنعتی اصفهان،

ج. دانشگاه تربیت مدرس،

د. دانشگاه تهران،

ذ. دانشگاه خوارزمی تهران،

ر. دانشگاه تبریز،

 

ز. دانشگاه صنعتی شاهرود،

ژ. دانشگاه شهید بهشتی،

س. دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

ش. دانشگاه شهید چمران،

ط. دانشگاه شیراز،

ظ. دانشگاه صنعتی شریف،

ع. دانشگاه صنعتی خواجه نصیر،

غ. دانشگاه صنعتی بابل،

ق. دانشگاه فسا،

ف. دانشگاه صنعتی قم،

ک. دانشگاه علم و صنعت،

ل. دانشگاه فردوسی،

م. دانشکده محیط زیست

دانشگاه‌های دارای این رشته بر اساس دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 94 عبارتند از:‌

الف. دانشگاه ارومیه

ب  دانشگاه بیرجند

ج. دانشگاه تربیت مدرس

د. دانشگاه تهران

ذ. دانشگاه خوارزمی تهران

ر. دانشگاه تبریز

ز. دانشگاه شاهرود

س. دانشگاه شهید بهشتی

ش. دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ط. دانشگاه شهید چمران

ظ.دانشگاه شیراز

ع. دانشگاه صنعتی شریف

غ. دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

ق. دانشگاه صنعتی بابل

ف. دانشگاه فسا

ک. دانشگاه صنعتی قم

گ. دانشگاه علم و صنعت

ل. دانشگاه فردوسی

م. آموزشکده محیط زیست

ن. دانشگاه صنعتی سیرجان

تمام گرایش‌های کارشناسی ارشد رشته‌ی عمران

این گرایش‌ها طبق دفترچه راهنمای کنکور کارشناسی ارشد 95 عبارتند از:

الف. رشته مهندسی عمران – گرایش حمل و نقل

ب. رشته مهندسی عمران – گرایش خطوط راه آهن

ج. رشته مهندسی عمران – گرایش زلزله

د. رشته مهندسی عمران – گرایش سازه

ذ. رشته مهندسی عمران – گرایش سازه های هیدرولیکی

ر. رشته مهندسی عمران – گرایش مکانیک خاک و پی

ز. رشته مهندسی عمران – گرایش مهندسی آب

ژ. رشته مهندسی عمران – گرایش مهندسی سازه های دریایی

س. رشته مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

تمام گرایش‌های دکترای رشته‌ی عمران

این گرایش‌ها طبق دفترچه راهنمای کنکور دکترای 95 عبارتند از:

الف. رشته مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

ب. رشته مهندسی عمران – گرایش اب و سازه های هیدرولیکی

ج. رشته مهندسی عمران – گرایش سواحل بنادر و سازه های دریایی

د. رشته مهندسی عمران – گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

ذ. رشته مهندسی عمران – گرایش مکانیک خاک و پی

ر. رشته مهندسی عمران – گرایش حمل و نقل

ز.‌ رشته مهندسی عمران – گرایش راه و ترابری

ژ. رشته مهندسی عمران – گرایش سازه

س. رشته مهندسی عمران – گرایش محیط زیست

ش. رشته مهندسی عمران – گرایش مهندسی زلزله

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

بازار کار رشته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در رشته‌های زیر شاغل شوند:

مهندس عمران، استاد دانشگاه، پژوهشگر، کارشناس بهداشت محیط، مهندس راه و ساختمان و شهرسازی

نحوه ثبت نام رشته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست بدون کنکور

برای این که بتوانید در رشته های بدون کنکور  رشته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست در دانشگاه‌ پذیرفته شوید باید در زمانی که توسط سازمان سنجش برای ثبت نام اعلام می‌شود به سایت سازمان سنجش بروید و اقدام به دانلود دفترچه‌ی ثبت نام بدون کنکور مهندسی نمایید. بعد از مطالعه‌ی دفترچه به صورت الکترونیک در سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام نمایید. البته لازم به ذکر است که شما برای ثبت نام الکترونیک نیاز به پرداخت هزینه با کارت‌های شبکه شتاب دارید. اگر برای ترم بهمن ثبت نام می‌کنید نیز باید سریعتر اقدام کنید چرا که ظرفیت محدودتر است.

مدارک لازم برای ثبت نام در رشته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست بدون کنکور

این مدارک شامل اسکن عکس 3*4 یا 6*4 داوطلب (فرمت jpg و حجم بیشتر از 70 کیلوبایت)، اطلاعات سوابق تحصیلی، اطلاعات محل سکونت و تماس، اسامی و کدهای رشته‌های انتخابی، کارت اعتباری ثبت نام، شناسه و رمز عبور ثبت نام هستند.

نتیجه‌ گیری نهایی

بهتر است به طور جامع درباره هر کدام از وظایف کاری این رشته و توانایی‌های لازم برای دروس این رشته تحقیق کنید و سپس در نهایت تصمیم خود را برای انتخاب کردن یا نکردن این رشته بگیرید. ورود بدون کنکور و به طور آزاد به این رشته نیاز به پرداخت هزینه‌های سنگینی دارد پس باید حتما این مسئله را ذهن خود داشته باشید.

این که شما این رشته را انتخاب کنید یا نه در وهله اول به علاقه‌ی شما بستگی دارد و پس از آن به میزان توانایی‌هایتان.