پزشکی تهران

پزشكي تهران

پزشکی تهران قبول شدن در رشته تجربی از سخت ترین قبولی ها می باشد. همچنین  قبول شدن در دانشگاه خوب و علاوه بر آن رشته ای مانند پزشکی پشتکار و تلاش زیادی نیاز دارد. همچنین رقبای سر سختی هم در مسیر خواهند بود، افراد پر تلاش در این زمینه نیز بسیار زیاد شده و این […]

مهندسی شیمی شریف

مهندسی شیمی شریف

مهندسی شیمی شریف یکی از رشته هایی که در دانشگاه معتبر و پر طرفدار صنعتی شریف تهران امکان قبولی دارد و بسیار مورد استقبال شرکت کنندگان در کنکور می باشد، رشته مهندسی شیمی می باشد. دانشگاه صنعتی شریف یکی از بهترین دانشگاه های کشور در سطح بین المللی بوده و فارغ التحصیلان این دانشگاه می […]