تدریس ادبیات

 

تدریس ادبیات چگونه انجام می شود؟ روش های مختلفی در تدریس ادبیات وجود دارد و هر یک از مدرسین با روش های خواص خود و متناسب با شرایط دانش آموزان خود کلاس درس خود را پیش می برند.

اما به طور کلی روش هایی وجود دارد که می توانند برای همه ی دانش آموزان مفید باشد و همه ی معلمان می توانند از آنها استفاده کنند.

علاوه بر این مهارت مدرس ادبیات و علم و آگاهی و تسلط ایشان و علاقه ی ایشان به درس ادبیات در موثر بودن روش های مختلف درمان بسیار حائز اهمیت است.

بنابراین صرف استفاده از یک روش تدریس خوب بای یک خروجی مفید از تدریس کفایت نمی کند. یکی از نکات مهم در تدریس ادبیات این است که به ویژه در تدریس ادبیات در دوران دبیرستان با توجه به شرایط کنکور دانش آوموزان با ترس و اضطراب درس می خوانند و این امر لذت یادگیری ادبیات فارسی را کاهش می دهد.

در این شرایط اگر مدرس زیرکانه بتواند هم نیاز و اضطراب دانش آموزان را مد نظر بگیرد و هم با علاقه و با شیوه های مفید و کاربردی به آن ها آموزش بدهد می تواند خروجی بسیار خوبی داشته باشد.

تدریس ادبیات

روش های مختلف تدریس ادبیات

  • روش پرسش و پاسخ

در این روش معلم در حین تدریس متناسب با بحث سوال هایی طرح می کنند تا هم هدف درس برای دانش اموزان روشن شود و هم آنها را در فرآیند یادگیری درگیر کند. این روش مهارت های گوش دادن، نقد، تحلیل، قدرت بیان و حافظه ی شنیداری را تقویت می کند.

  • روش بحث گروهی

در این روش معلم می تواند یک سوالی را درمورد یک موضوع مشخص بپرسد  و از دانش اموزان بخواهد با مشورت یکدیگر به آن پاسخ دهند. علاوه براین معلم خود نیز می تواند در بحث مشارکت نماید.

اما بسیار حائز اهمیت است که مسیر بحث ها مدیریت شود. به عنوان مثال معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد مفهوم شعری را کنند و یا درباره ی یکی از اشخاص برجسته ی ادبیات فارسی معاصر سخن بگویند.

روش های مختلف تدریس ادبیات

  • ایفای نقش، قصه گویی و نمایش خلاق

تدریس از طریق ایفای نقش و قصه گویی یکی  از روش های مفید و مجرب در تدریس ادبیات فارسی است. معلم می تواند از دانش آموزان بخواهد نقش های یکی از داستان های ادبیات فارسی را ایفا نمایند و به خلق یک نمایشنامه پردارند.

علاوه براین به فراخور  بحث معلم می تواند از دانش اموزان بخواهد که راجع به یک مبحث قصه بگویند. یکی از کاهای بسیار جذاب در کلاس درس ادبیات شعر گفتن مشاعره است ممکن است در کلاس درس کسانی باشند که اهل شعر گفتن باشند  یا حداقل به شاعری علاقه داشته باشند معلم ادبیات نقش به سزایی در ایجاد روحیه و انگیزه در چنین دانش آموزانی دارد.

  • روش تدریس اعضای تیم

این روش تدریس بدین صورت است که دانش آموز بخشی از موضوع از قبل تعیین شده را ارائه می دهد و سپس با دوستان خود که ارائه ی بخشی مشابه را بر عهده دارندگفت و گو و بیان مسئله می نمایند.

  • بدیعه پردازی

با توجه به ماهیت درس ادبیات که خلق و تولید اندیشه های بدیع است از این روش می توان  برای تقویت انشا و داستان پردازی و نگارش خلاق در دانش آموزان استفاده نمود.

  • تدریس اربیات به روش خلاقانه برای درک بهتر

این روش درواقع مانند روش قبل ادبیات را با شیوه های نوین و خلاقانه که تفکر خلاق دانش آوزان را به جریان بیندازد تدریس می کنند.

روش های مختلف تدریس ادبیات

تدریس ادبیات در موسسات آموزشی معتبر

امروزه  ادبیات به شیوه های مختلف در موسسات معتبر آموزشی تد ریس می شود که بسیاری از دانش اموزان به ویژه آن دسته از افرادی که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارند در این موسسات ثبت نام  کرده و از برنامه ریزی کنکور ریاضی استفاده کنند. علاوه براین انواع سیدی های مختلف آموزشی وجود دارد که بخش های مختلف ادبیات فارسی را مانند درک مطالب و  آرایه ها و… به شما آموزش می د هند.